Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landsting, Kommunförbundet för Stockholms län (Storsthlm) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där landstinget och kommunerna måste samverka. Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren ska samverka med kommunerna.

Överenskommelserna föreslås av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län, därefter godkänns de av hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda kommunerna. Överenskommelserna gäller i varje enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem.

Kommunernas beslut för de olika överenskommelserna kan följas på webbplatsen för Storsthlm.

Äldre

Delöverenskommelser

  • Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad)
  • Samverkan för Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny)
  • God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild (ny)
  • Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (ej reviderad)
  • Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län (ej reviderad).

Missbruksvård

Psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Boende med särskilt stöd och daglig verksamhet

Egenvård

Habilitering och rehabilitering

Andningshjälp

In- och utskrivning i slutenvård

Gäller tills arbetssätten enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård börjar användas.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

Samarbetsprojekt

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.