Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vid årsskiftet tog Stockholms läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och i samband med detta blev landstinget Region Stockholm. Namnbytet påbörjades efter årsskiftet och kommer att pågå under längre tid. Om du saknar information eller har frågor kontakta Regionledningskontoret Kommunikation

digitalkommunikation.lsf@sll.se

Praktisk information om namnbytet

Vad gäller avseende logotyp och grafiska riktlinjer?

Landstingets nuvarande logotyp består av symbolen med två stiliserade L och namnet Stockholms läns landsting. Symbolen skapades i samband med att Stockholms läns landsting bildades 1971. Efter nästan 50 år är symbolen väl känd hos invånarna. Med utgångspunkten att Region Stockholms resurser ska hanteras ansvarsfullt behålls symbolen i den nya logotypen. Den nya logotypen består av symbolen med två stiliserade L och namnet Region Stockholm. De grafiska riktlinjerna behålls också. Tillsvidare används logotypen för all kommunikation.

För vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm

Namnbytet till Region Stockholm påverkar också privata vårdgivares kommunikation. Uppdragsmärket "På uppdrag av Stockholms läns landsting" som privata vårdgivare använder enligt avtal kommer att uppdateras. Tills vidare ska det nuvarande uppdragsmärket "På uppdrag av Stockholms läns landsting" användas. När det blir aktuellt med en uppdatering så kommer berörda vårdgivare att informeras.

Så ska avtal skrivas i Region Stockholm

Det formella juridiska namnet för Region Stockholm är även fortsättningsvis Stockholms läns landsting. Det betyder att namnet Stockholms läns landsting även fortsättningsvis bör finnas med i alla avtal, som till exempel anställningsavtal, samarbetsavtal och upphandlade leveransavtal. I redan ingångna avtal behöver inga ändringar göras. För att undvika missförstånd bör det i avtalstexten även alltid framgå att Region Stockholm och Stockholms läns landsting är samma organisation.

Region Stockholm på engelska

Region Stockholms engelska namn är Region Stockholm. Namnet är med andra ord detsamma på båda språken, precis på samma sätt som att Karolinska Institutet heter Karolinska Institutet både på svenska och engelska. Att Region Stockholm behåller sitt namn på engelska följer praxis från övriga regioners engelska namn.

Befintligt material av kontorstryck med mera

Namnbytet från Stockholms läns landsting till Region Stockholm genomförs successivt till så låg kostnad som möjligt och kostnaderna ska rymmas inom befintlig budget. Det innebär att material, som till exempel Region Stockholms trycksaker, kuvert och profilprodukter, används tills lagren tar slut. Annat material som till exempel skyltar byts inom Region Stockholm som en del av löpande underhåll.

Mejladresser Region Stockholm

Tills vidare behålls samma mejladresser och domännamn inom Region Stockholm.

Frågor om namnbytet

Kommunikation på Regionledningskontoret samordnar namnbytet. Om du har frågor om namnbytet kontakta

digitalkommunikation.lsf@sll.se