Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För att säga upp ett avtal inom vårdval Stockholm ska uppsägningsblankett fyllas i, undertecknas och postas till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Registrator
Box 6909
102 39 Stockholm

Uppsägningsblanketten gäller även olika former av valbara tilläggsuppdrag. Uppsägningstiden inom vårdval är normalt sex månader. Aktuell avtalshandläggare bekräftar uppsägningen till verksamhetschefen.

När verksamheten upphör

I avtalet regleras de villkor som gäller vid upphörande av verksamhet som bedrivits på uppdrag av Region Stockholm. Vissa behörigheter i de system som berör fakturering avvecklas med en viss fördröjning för att vårdgivaren ska ha möjlighet att godkänna faktureringsunderlag för hela avtalsperioden.

Vårdgivaren ansvarar bland annat för att

  • informera berörda patienter om att verksamheten upphör. Det är inte tillåtet att styra patienter till andra mottagningar, vårdvalet ger patienten valfrihet att välja själv.
  • informera berörda vårdgivare om att verksamheten upphör. Det kan handla om till exempel vårdgivare i närområdet eller remittenter.
  • avsluta personalens behörighet till olika system.
  • hantera e-tjänstekort enligt rutin.
  • förvara och arkivera patientjournaler i enlighet med Patientdatalagen.
  • avsluta alla ärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster och inaktivera e-tjänsten.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar bland annat för att

  • beställa avveckling av kombikakoder, de stängs tre månader efter avtalets upphörande.
  • beställa avveckling av HSA-ID i Elektroniska katalogen, EK.
  • Informera berörda politiska organ i Region Stockholm.

Listade patienter

När en mottagning inom vårdval barnvårdscentral eller husläkarmottagning stänger ansvarar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att samtliga listade patienter får information till sina folkbokföringsadresser.