Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget innebär ett brett utbud med öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar. Vård ges för anorexi, bulimi och ätstörning utan närmare specifikation samt dagvård eller sluten vård för hetsätningstörning. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

  • öppen- och sluten vård enligt HSL
    (HSN 2018–0724, avtalsnummer 11730)

Stockholms Centrum för Ätstörning, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

  • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT
    (HSN 2018–1174, avtalsnummer 6686)

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

  • öppenvård enligt HSL
    (HSN 2018–0725, avtalsnummer 11729)

Rapportera

KVÅ-koder 2019

Obligatoriska KVÅ-koder psykiatrisk öppen- och slutenvård 2019

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Remittering

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionen ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Kvalitetsregister

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Avtalsinformation, andra vårdområden rörande psykiatrisk specialistvård