Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag

Öppenvårdsmottagning och uppsökande verksamhet. Uppdraget omfattar beroende- och psykiatrisk specialistvård, husläkarverksamhet, fotsjukvård och kvinnosjukvård. Vård- och boendeplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom och komplexa vård- och sociala behov till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder.

Capio psykiatri AB

  • (HSN 2018-0486, avtalsnummer 11650)

Rapportera

KVÅ-koder

Obligatoriska KVÅ-koder psykiatrisk öppen- och slutenvård 2019

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Remissrutin

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Remittering

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionens ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Kvalitetsregister


Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Avtalsinformation, andra vårdområden inom psykiatrisk specialistvård