Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Målgrupp

Målgruppen är personer 18 år och äldre som lider av antingen könsdysfori, sexualmedicinsk och sexologisk problematik, riskerar att begå sexuella övergrepp, har självdestruktivt sexuellt beteende eller andrologisk problematik (reproduktionsproblem eller könsspecifika sjukdomar).

Med sexualmedicinsk problematik avses sexuella dysfunktioner, hypersexualitet, parafili, sexuellt högriskbeteende, osäkerhet avseende könsidentitet och svårighet att acceptera sexuell läggning eller sexuellt intresse.

I målgruppen är patienter som riskerar att begå sexuella övergrepp är prioriterade.
Utifrån patientens vårdbehov tillämpas en flexibel åldersgräns (16-20 år) gentemot Barn- och ungdomspsykiatrin.

Uppdrag

Psykiatrisk utredning, behandling och samordning av vården med andra vårdgivare, konsultationer och informationsspridning om patientgruppen och dess behandling.

ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset

  • öppenvård (HSN 1503-0417, avtalsnummer 10770)

Rapporteringsanvisningar

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Kvalitetsregister

Regionala vårdprogram

Remittering

Samverkan kommun landsting

Avtalsinformation, övriga psykiatriska vårdområde