Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med psykiatrisk vård avses stöd, insatser och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd. Vårdavtalen omfattar sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, sluten vård och psykiatrisk tvångsvård.

Målgruppen är personer 18 år och äldre.

Uppdrag

Vårdgivare med subspecialiserad verksamhet

Depressions- och/eller ångesttillstånd

 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  WeMind AB
  (HSN 2016 – 4313, avtalsnummer 11220)
 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2016 – 4314, avtalsnummer 11221)

Psykiatrisk allmänpsykiatrisk vård

 • öppen och slutenvård enligt HSL och öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  Allmänpsykiatrisk vård med särskilt kompentens för att behandla personer inom sjukvård eller andra kontaktyrken.
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2018–1117, avtalsnummer 11754)

Transkulturell psykiatri

 • öppenvård enligt HSL för personer med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Lokaliserad i norra länsdelen.

  Praktikertjänst
  (HSN 2018–0796, avtalsnummer 11739)

 • öppenvård enligt HSL för personer med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Lokaliserad i södra länsdelen.
  Capio psykiatri AB
  (HSN 2018–0797, avtalsnummer 11738)

Vårdgivare som har ett geografiskt områdesansvar

Ett geografiskt områdesansvar innebär konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ska också kunna göras. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt valfrihetsreglerna.

Översikt

Vårdgivare och avtal Områdesansvar Utökat slutenvårdsuppdrag
WeMind AB,
avtal 11225
Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö   
Praktikertjänst psykiatri AB, avtal 11226  Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista  
Praktikertjänst psykiatri AB, avtal 11224 Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm  
Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, avtal 10004 Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö  
Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, avtal 10003 Järfälla och Upplands-Bro  
Psykiatri Södra Stockholm, avtal 7500 Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö
Norra Stockholms Psykiatri, avtal 7499 Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Bromma samt Ekerö kommu Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 
Psykiatricentrum Södertälje, avtal 7441  Nykvarn, Salem och Södertälje   
Psykiatri Sydväst,
avtal 7440
Botkyrka och Huddinge Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö
Psykiatri Nordväst,
avtal 7509 
Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro 

 WeMind AB

 • öppenvård enligt HSL. Områdesansvaret omfattar Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö.
  (HSN 2017–0796, avtalsnummer 11225).

Praktikertjänst psykiatri AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista.
  (HSN 2017–0811, avtalsnummer 11226)

 Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • öppenvård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
  (HSN 1301-0064, avtalsnummer 10004)
 • öppenvård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Järfälla och Upplands-Bro.
  (HSN 1301-0053, avtalsnummer 10003)

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

Allmänpsykiatrisk specialistvård för vuxna som sammantaget har ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, internetbaserad behandling, konsultationer, vård i hemmet, dagvård och sluten vård. Subspecialiserad vård tillhandahålls för sådant som inte kan erbjudas i lokal öppenvård.

Möjlighet till självvald inläggning o direktinskrivning för patienter med etablerad vårdkontakt kan erbjudas. Vården ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Psykiatri Södra Stockholm

 • öppen- och sluten vård. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö.
  (HSN 2018–1172, avtalsnummer 7500)

Norra Stockholms Psykiatri

 • öppen- och sluten vård.Verksamheter som tidigare reglerats i särskilda avtal, och som finns kvar är finska teamet (f d HSN 1304–0435), Konsultteam med autismspektrumtillstånd (KAS) (f d HSN 1104-0360), Konsultteamet äldrepsykiatri (f d HSN 1005-0515) samt Länsakuten (f d HSN 1307-0788).
  Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Bromma samt Ekerö kommun.
  Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
  (HSN 2018–1168, avtalsnummer 7499)

Psykiatricentrum Södertälje

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Nykvarn, Salem och Södertälje.
  (HSN 2018–1171, avtalsnummer 7441)

Psykiatri Sydväst

 • öppen- och sluten vård. Verksamheter som tidigare reglerats i särskilda avtal, och som finns kvar är Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade (f d HSN 0904–0366), Internetpsykiatri samt Svarstjänsten Fråga psykiatrin (f d HSN 1002–0188).
  Områdesansvaret omfattar Botkyrka och Huddinge.
  Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
  (HSN 2018–1170, avtalsnummer 7440)

Psykiatri Nordväst

 • öppen- och sluten vård. Områdesansvaret omfattar Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro.
  (HSN 2018-1169, avtalsnummer 7509)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

KVÅ-koder

Obligatoriska KVÅ-koder psykiatrisk öppen- och slutenvård 2019

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionen ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Remittering

Kvalitetsregister


Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Avtalsinformation, andra vårdområden rörande psykiatrisk specialistvård