Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ansvariga för dokumenten

Arbetsprocessen med dokumenten har letts av en projektledare från Vårdgivarstöd, Stöd för evidensbaserad medicin på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Texterna har tagits fram av en författare eller en mindre skrivargrupp, samt reviderats och förankrats hos en referensgrupp. Dokumenten har slutligen granskats av berörda Specialistsakkunniga, Spesak. Av respektive vägledningsdokument framgår vilka som deltagit i framtagandet av dokumenten.

Vägledningsdokument

Vägledningsdokumenten beskriver bland annat vårdnivå och samverkanspartners, symtom, epidemiologi, riskfaktorer, utredning, differentialdiagnostik, behandling och uppföljning.

Viktiga överenskommelser/riktlinjer att följa

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter för orosanmälan.

Relaterad information

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Omfattar barn och unga 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt.