Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Husläkarverksamheten är förstahandsvalet för att tillgodose befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering.

Vårdvalsområdet omfattar:

  • Rådgivning
  • Mottagningsverksamhet
  • Hembesök
  • Psykosociala insatser  av personal med särskild kompetens
  • Läkarmottagning under kvällar och helger i form av närakut
  • Basal hemsjukvård
  • Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvar

För specifik uppdragsbeskrivning se Förfrågningsunderlag nedan.

Ansökan om godkännande

Vårdgivaren måste bli godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd  finns i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Blanketten fylls i och skickas underskriven i två exemplar till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Ändringsmeddelande

Bilagor till ansökan

Bilagorna ska fyllas i och skickas in tillsammans med ansökningsblanketten:

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan besvaras av:

Relaterat

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.