Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Husläkarverksamheten är förstahandsvalet för att tillgodose befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering.

Vårdvalsområdet omfattar:

  • rådgivning
  • mottagningsverksamhet
  • hembesök
  • psykosociala insatser av personal med särskild kompetens
  • läkarmottagning under kvällar och helger i form av närakut
  • basal hemsjukvård
  • lokalt smittskydds- och stramaansvar.

För fullständig uppdragsbeskrivning, se förfrågningsunderlag.

Psykosociala insatser

Psykosociala insatser i primärvården

Uppdraget är en del i husläkaruppdraget och omfattar patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa som ångest, depression och stress samt patienter i behov av krisstöd.

Närakut

Husläkaruppdraget omfattar även närakut, som ska bidra till att förhindra icke medicinskt motiverade besök till akutsjukhusens akutmottagningar. Närakuterna är till för den som blir sjuk eller skadar sig när husläkarmottagningen är stängd.

Basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Tilläggsavtal

Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsavtal som husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar kan ansöka om.

Barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdval Stockholm

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Omfattar barn och unga 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt.

Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta, MMR1

Tilläggsavtalet omfattar patienter med komplex problematik bestående av ospecifik smärta som varat i mer än tre månader med låg eller måttlig påverkan av psykisk ohälsa/psykosociala faktorer, eller annan samsjuklighet.

Hälsoundersökningar för aylsökande

Hälsoundersökningar för asylsökande samt vissa andra migrantgrupper är ett tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget i delar av länet från 2018.

Hälsoundersökningar asylsökande

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för asylsökande m.fl. Gäller Södertälje kommun samt stadsdelarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör.

Förfrågningsunderlag

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Godkända vårdgivare

Godkända vårdgivare

Kontaktuppgifter till vårdgivare som är godkända att bedriva vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Gäller från 1 november 2018.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Ersättning för husläkarverksamhet

Information om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till höstens utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljning av husläkarverksamhet

Information om vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av hälso- och sjukvårdsförvaltningen I SLL. Uppföljning för 2015 och 2016.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansök om husläkarverksamhet

Ansökningshandlingar för dig som vill ansöka om vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Region Stockholm.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval Stockholm och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Vårdgivaren äger rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande. Uppsägningstiden är då minst sex månader.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

Husläkarverksamhet - kontakt

Kontaktpersoner för frågor om fakturering, ersättning, registrering, patientavgifter, asylsökande med mera, för dig som arbetar inom husläkarverksamhet.