Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Asylsökande, tillståndslösa och bevispersoner

För frågor om rapportering och ersättning, hantering av LMA-kort och reservnummer för personer som söker asyl, saknar tillstånd och bevispersoner:

Diagnos- och KVÅ-koder

Frågor angående diagnos- och KVÅ-koder mejla:vardinformatik@sll.se

Mer information om regelverk för vårdkontakter i SLL, klassifikationer, termer och begrepp finns att hitta på:

Fakturafrågor

För frågor om fakturering (utom frågor om systemet Vårdfaktura)

Faktureringsadress för Husläkaruppdraget:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref 15002204
Box 12081
102 23 Stockholm

Journalsystem

Vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör.

Kombikakoder

För frågor om kombikadoder mejla: kodserver@sll.se

Patientavgifter och högkostnadskort

Vem du ska kontakta beror på om mottagningen är landstingsdriven, privat eller organisatoriskt tillhör något av sjukhusen. För frågor om patientavgifter, högkostnadsskydd, vård av utlandssvenskar och personer från andra länder. Se länk

Rapportering av vårdkontakter

I rapporteringsanvisningarna (tidigare registreringshandbok) för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård finns anvisningar för rapportering av vårdkontakter särskilt framtagna för kassapersonal.

Frågor angående registrering och rapportering av vårdkontakter på husläkarmottagning mejlas till: registreringsfragor@sll.se

Saknar utbetalning

Har du frågor om varför utbetalning inte har skett i rätt tid trots att fakturan i Vårdfaktura har godkänts i tid. Kontakta:

SLL-system och användarfunktioner

Har du frågor gällande SLL-system och användarfunktioner för följande system: Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care, Vaccinera, GVR-överföring

Fyll i kontaktformuläret nedan för ärende till SLL IT Servicedesk:

Ansvariga avtalshandläggare

Vid frågor som gäller andra områden än de ovanstående. Vänligen kontakta er avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Se länk för ansvarig handläggare per kommun/stadsdel:

För mer information om husläkaruppdraget: