Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. Till grund för detta ligger vårdgivarnas rapportering, patientenkät, tillgänglighetsmätning med mera.

På den här sidan får du information om de mätningar som genomförs och de indikatorer som följs. Här finns också en länk till de kvalitetsområden och indikatorer som kan ge vårdgivaren målrelaterad ersättning.

Uppföljning 2018

Uppföljning 2017

Patientenkäter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årliga mätning av hur patienterna upplever vården. Underlaget används för att utveckla och förbättra vården ur ett patientperspektiv.

En del av uppföljningen är kopplad till målrelaterad ersättning. För information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge ersättning se länk nedan:

Kontakt för vårdgivare