Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar planerad specialiserad rehabilitering i sluten vård och dagvård.

Målgruppen är patienter med diagnostiserade primära eller sekundära lymfödem som medfört funktionsnedsättningar och där poliklinisk behandling inte har medfört tillfredsställande resultat.

Målet är att ge patienterna god kännedom om sjukdomens karaktär ochförlopp. Vidare ska behandling och träning ges så att besvären begränsas.

Patienterna ska komma från eget boende. Målgruppen omfattar patienter som är folkbokförda i Sverige.

Godkända vårdgivare

Vårdgivare med avtal enligt LOV är:

Remissblankett

Särskild remissblankett ska användas och finns nedan:

Remissen skickas till:

Ansökan om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm.

Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Ansökningsblankett

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem. Gäller för vårdval planerad specialiserad lymfödemrehabilitering från och med 1 januari 2017.

Förfrågningsunderlag som gäller till och med 28 februari

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor för ansökan

Ersättning och rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapportering av informationsobjekt

Dokumentet visar de informationsobjekt som ska rapporteras till Gemensamt vårdregister, GVR och EK. Gäller från och med 1 januari 2017.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare