Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Bakgrund

Graviditet efter äggdonation är en riskgraviditet med en ökad risk för blödningar i tidig graviditet, graviditetshypertoni och preeklampsi. Ökad risk för tillväxthämning och prematurfödsel har man fram för allt sett vid tvillinggraviditeter. Vid riskvärdering och vårdplanering är det viktigt att ta hänsyn till eventuella bakomliggande sjukdomar som orsak till infertiliteten. Många som är gravida via äggdonation är äldre, vilket också medför en ökad risk för komplikationer.

Handläggning

  • Läkarbesök i tidig graviditet för graviditetsplanering
  • Vid fler riskfaktorer för PE, överväg acetylsalicylsyra (T. Trombyl®) 75mg 1x1 och Folsyra 1 mg 1x1 till och med graviditetsvecka 36
  • Ultraljud med frågeställning angåendepulsativt index(PI) (notch) graviditetsvecka 24, vilket eventuellt indikerar ökad risk för PE
  • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32, fler v.b
  • Barnmorskebesök varje vecka från graviditetsvecka 36.
  • Induktion graviditetsvecka 41+0.
  • Rutinmässig tillväxtkontroll gravv 41 behövs ej om förlossningen sätts igång.


Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2014-01-17
Reviderad: 2018-02-27
Gäller tills vidare