Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Astma

Bakgrund

Astma är en vanlig sjukdom även under graviditet. Studier har visat en astmaprevalens hos gravida på 4–8% och en försämring av astma under graviditet hos 20–40%. I studier har man sett en ökad risk för graviditetshypertoni/ preeklampsi, intrauterin tillväxthämning, prematur förlossning, ökad frekvens av kejsarsnitt och förekomst av övergående neonatal takykardi hos gravida med obehandlad astma.

Mål

  • Optimal astmakontroll.
  • Behålla en normal andningsfunktion.
  • Förhindra exacerbationer (upphostningar)/ försämringsepisoder.
  • Förhindra komplikationer hos den gravida och foster.
  • Rökstopp är extra viktigt för en gravid med astma.

Behandlingsprincip

Astma under graviditet och amning ska inte behandlas annorlunda än astma hos icke gravid. Risk för att fostret kommer till skada av svår och underbehandlad astma överstiger eventuella risker av astmaläkemedel enligt Läkemedelverkets behandlingsrekommendation 2007.
Svår eller svårkontrollerad/labil astma under graviditet bör skötas av obstetriker tillsammans med lungläkare, allergolog eller annan specialist med särskild kompetens inom astmasjukdomar.

Allergisk Rinit


Viktigt att behandla eftersom det kan påverka astmasjukdomen.

Godkända läkemedel under graviditet

Perorala antihistaminer Nasala antihistaminer Nasala steroider   Ögondroppar
Loratadin. Klemastin har viss sedationseffekt. Natriumkromoglikat Budesonid eller Mometason. Levokabastin eller Natriumkromoglikat

 

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2008-12-18. Reviderad: 2017-07-10.
Gäller tills vidare.