Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Graviditetsrelaterad ländrygg- och bäckensmärta (symfyseolys) är ett vanligt problem som drabbar 20-35% av alla gravida. Orsakerna är inte helt klarlagda men den hormonella förändringen och ändrade biomekaniska förhållanden som sker i samband med graviditeten anses bidra till besvären.

Ligamenten runt SI-leden har en betydande roll för stabiliteten i bäckenet och den något ökade rörligheten som hormonförändringen medför, kan orsaka smärta om detta inte kompenseras med en ökad muskelfunktion och styrka. Riskfaktorer är bland annat tidigare ländryggs- eller bäckensmärtor och tungt fysiskt arbete. Problemen uppstår oftast från vecka 18 men kan debutera tidigare, riskfaktor för svår symfyseolys senare i graviditeten. Det är viktigt att understyrka vikten av träning redan tidigt i graviditeten för att förebygga besvär.


Bäckenrelaterad smärta sitter djupt i sacrala/gluteala regionen runt symfysen och smärtan kan stråla ut till baksidan av lår och kan beskrivas som molande och huggande. Smärtan förvärras vanligtvis av att gå i trappor, gång på ojämnt underlag, långvarig ytterlägesbelastning i ryggen eller vändning från rygg till sida.


Ländryggssmärta är ofta ej graviditetsrelaterad, utan ofta del av besvär som funnits innan graviditeten.

Handläggning

  • I första hand bedömning och eventuell behandling (bäckenbälte, vattengymnastik, akupunktur, stabiliseringsträning) av en sjukgymnast.
  • Läkarbedömning vid utebliven effekt av sjukgymnastik/behandling.
  • Sjukskrivning vid uttalade eller svåra bäckensmärtor, i synnerhet om besvären förvärras av arbetet och därmed arbetsförmågan.
  • Halv sjukskrivning är normen.
  • Hel sjukskrivning vid behov av kryckkäppar/rullstol.
  • Läkarbedömning efter 4-6 veckor för uppföljning.

För övrigt se socialstyrelsens riktlinjer försäkringsmedicinskt beslutsstöd:

Socialstyrelsen: Graviditet - försäkringsmedicinskt beslutsstöd

 
Reviderad: 2016-12-13
Gäller tills vidare.