Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ingångsträngsel; definierat som conjugata vera <10 cm är extremt sällsynt i Sverige (<1 ‰). Utgångsträngsel; definierat som summan av interspinal-, intertubar och sagittala utgångsmåtten <29,5 cm, förekommer i mindre än 1 %.

Mot bakgrund av denna låga incidens och att risken för förlossningsskador på grund av mekaniska förhållanden är i det närmaste eliminerad med modern förlossningsövervakning, behöver bäckenmätning endast utföras på följande indikationer.

Indikationer för bäckenmätning under graviditet:

  • Sätesändläge och önskad vaginal förlossning
  • Misstanke om mekaniskt missförhållande vid tidigare förlossning (om ej tidigare utförd)
  • Tidigare dislocerad bäckenfraktur
  • Sjukdomar under uppväxten som kan påverka bäckenet ex. Rakit, uttalad D-vitaminbrist under uppväxtåren.

Handläggning

Remiss till Spec-mvc på vald förlossningsklinik för bäckenmätning.

Kriterier för planerad vaginal förlossning vid sätesbjudning:

  • Bäckenmätning: sagital ingång ≥ 11,5 cm och summa utgång ≥ 32,5 cm
  • Normalstort barn (skattad vikt 2500–4000 gram.)
  • Motiverad patient med klart önskemål om vaginal förlossning.

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenhetern Region Stockholm
Datum: 2002-12-28
Reviderat: 2019-03-01
Gäller t o m: t.v.