Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Gravida

  • Vid inskrivningsbesöket informerar inskrivande barnmorska om biobankslagen. Den gravidas svar ska registreras i journalen. Hänvisa patienten till 1177 om mer information önskas.
  • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med Nej-talong.
  • Om patienten säger nej till att provet sparas får patienten nej-talongen med sig hem. Nej-rutan på remissen fylls i.
  • Graviditeten räknas som en vårdepisod och samtycke behöver därför endast inhämtas vid första provtagningstillfället.

Nej-talong

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Gynekologisk cellprovtagning

  • Patienten får information genom kallelsen.
  • Provtagande barnmorska ansvarar för att patienten har tillfrågats och att samtycke inhämtats.
  • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med informationsbroschyr samt nej-talong.
  • Om patienten säger nej till att provet får sparas; ge patienten nej-talongen med skriftlig information. Fyll i Nej-rutan på kallelsen.

Nej-talong

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Preventivmedelspatienter

  • Vid blodprovstagning på preventivmedelspatienter så ansvarar provtagande barnmorska för att patienten får information samt att samtycke inhämtats..
  • Patienter som inte ger samtycke kryssa i remissen och lämna Nej-talong till patienten.

Nej-talong

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.Utfärdat: 2005-02-25
Reviderat: 2019-02-18
Gäller tills vidare