Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Incidensen för enäggstvillingar är 1/250 förlossningar överallt på jorden men incidensen för tvåäggstvillingar varierar i olika länder, i Europa 1/85, i Japan 1/150 och i Nigeria 1/20 graviditeter. Tvillinggraviditet ger en ökad risk att utveckla hypertoni, preeklampsi, hepatos och postpartumblödning. Prematurfödsel är vanligare och cirka 60 procent föder före 37 fulla graviditetsveckor och 12 procent före graviditetsvecka 32.

Asymtomatiska kvinnor med cervix <25 mm cervixmätning i graviditetsvecka 18–24 har ökad risk för förlossning före graviditetsvecka 34. Cerklage är sällan indicerat vid tvillinggraviditet, men kan övervägas om cervix är <15 mm före graviditetsvecka 24. Det finns heller ingen evidens att progesteronbehandling har effekt, men är ej skadligt. Intrauterin tillväxthämning är vanligare än vid enkelbörd. Tillväxthämning hos en eller båda tvillingar följs som vid singelgraviditeter.

Remittera till ultraljudsmottagning för ultraljud vid misstanke om duplex eller vid osäkerhet gällande chorionicitet, helst före graviditetsvecka 13+6 då chorionicitet säkrast bedöms i tidig graviditet.

Det är viktigt att skilja mellan

  • Dichoriotisk diamniotisk (DCDA) tvillinggraviditet: den vanligaste formen (cirka 70 procent). Antingen dizygota (80 procent) eller monozygota (20 procent). Tydlig skiljevägg med lambdatecken, separata placentor.
  • Monochoriotisk diamniotisk (MCDA) tvillinggraviditet: (cirka 30 procent av alla tvillingar) är alltid monozygota. Tunn skiljevägg, inget lambdatecken, en gemensam placenta. Ökad risk för tvillingtransfusion (TTS) (cirka 10–15 procent) samt tillväxthämning hos ena tvillingen (cirka 10–15 procent). MCDA har en 3-4 gånger ökad risk för kongenitala missbildningar. Det finns även en 3–5 procent risk för TAPS (twin anemia polycytemia sequence).
  • Monochoriotisk monoamniotisk (MCMA) tvillinggraviditet: endast en gemensam hinnsäck samt gemensam placenta. Ovanlig form (1 procent) med hög risk för navelsträngskomplikationer under graviditeten eller förlossningen, ökad risk för intrauterin fosterdöd samt missfall. Har liksom MCDA tvillingar ökad risk för TTS, selektiv tillväxthämning samt kongenitala missbildningar.

Handläggning

Chorionicitet Barnmorskebesök/BMM Läkarbesök/BMM Ultraljud Spec-MVC Förlossning
DCDA

Från graviditetsvecka 24 kontroll varannan vecka. Från graviditetsvecka 36 kontroll varje vecka.

Efter tillväxt kontroller i graviditetsvecka 28, 32 och 36. Tillväxtkontroller i graviditetsvecka 28, 32 och 36 Förlossnings-planering i graviditetsvecka 32–34.
Remiss från (läkare alt barnmorska BMM)
Förlossning senast graviditetsvecka 38+0. Annars ställnings-tagande induktion.
MCDA Från graviditetsvecka 24 kontroll varannan vecka. Från graviditetsvecka 34 kontroll varje vecka. Läkarbesök BMM för graviditets-planering. Ställnings-tagande till remiss Spec-MVC Tillväxtkontroll, fostervattenmängd samt urinblåsa från graviditetsvecka 16 varannan vecka. Förlossnings-planering i graviditetsvecka 32–34. Besök/planering tidigare vid komplikation Förlossning senast graviditetsvecka 37+0.
Annars ställnings-tagande induktion.
MCMA Erbjud FUB på BMM.
Alla kontroller sker på Spec-MVC.
  Tillväxtkontroll fram till graviditetsvecka 28 varannan vecka därefter minst 1 gång/vecka. Besök vid bekräftande av MCMA
Individuell vårdplanering.
Alla kontroller sker på Spec-MVC
Sectio graviditetsvecka 32–34 efter individuell bedömning.

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2008-04-15
Reviderat: 2019-03-04
Gäller tills vidare