Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Epilepsi är en kronisk sjukdom som förekommer hos 0.2-0.4 procent av kvinnor i fertil ålder. Det är något vanligare att gravida med epilepsi utvecklar en graviditetsinducerad hypertoni och preeklampsi.

Behandlingen bör ses över i god tid före planerad graviditet och optimeras. I denna situation bör valproat (Absenor®, Ergenyl®, Orfiril®) undvikas om effektivt och säkrare behandlings-alternativ finns att välja.

Det är också viktigt att den gravida tar sina mediciner och inte avbryter sin behandling. Abrupt utsättande av antiepileptika kan orsaka hopade anfall (status epilepticus), vilket kan vara livshotande för såväl den gravida som foster.
Det finns en liten ökning av antalet missbildningar som huvudsakligen kan tillskrivas den antiepileptiska behandlingen. Efter förlossningen kan det i enstaka fall förekomma utsättningssymtom hos barnet på grund av medicinering under graviditet.

Handläggning

Boka läkarbesök i tidig graviditet och vid behov skicka remiss till Spec.-MVC för planering och handläggning av graviditet och postpartumperiod.

Vid graviditet ska remiss skickas till behandlande läkare eller neurologmottagning.
Man bör förvissa sig om att den gravida har regelbunden kontakt med neurolog och att behandlande läkare är informerad om graviditeten. Det är behandlande läkare som bedömer behov av kontroll, uppföljning av serumkoncentration och dosändring vid behov av antiepileptika.

Riktat ultraljud kan vara indicerat och bör erbjudas.

Folattillskott på 0,4 mg dagligen inför och i början av graviditet har länge rekommenderats alla gravida för att minska risken för neuralrörsdefekter, men det är oklart om folat reducerar den risken vid användning av epilepsiläkemedel. Enligt Läkemedelsverkets nuvarande rekommendationer bör man dock överväga förskrivning av högdos folsyra (T. Folacin®) 5 mg x1 till gravida som använder antiepileptika trots att evidens saknas för att detta minskar risker relaterade till antiepileptika. Till alla kvinnor i fertil ålder som tar antiepileptiska läkemedel rekommenderas folat i dos upp till 5 mg/dag från före befruktningen till slutet av den första trimestern.

Som för alla läkemedel är det viktigt att preparat och dos av epilepsiläkemedlet dokumenteras i Obstetrix.

 

Utfärdat: 2010-12-14
Reviderad: 2018-05-22
Gäller tills vidare