Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Bakgrund

Gastric bypass (GBP) var tidigare den vanligaste fetmaoperationen. Operationen innebär att magsäcken kopplas bort, man sparar en liten magsäcksficka och kopplar tunntarmen dit. Detta innebär att ett försämrat upptag av födointag, även djupgående förändringar i mag-tarmkanalens fysiologi kan orsaka närings- och metabola komplikationer. GBP medför en anpassning med begränsat födointag och livslång substitution av vissa vitaminer och mineraler.

Operation med gastric sleeve blir allt vanligare. Operationen innebär att magsäcken görs om till ett smalt rör och överskottet tas bort. Ingen omkoppling sker men med operationen tas den del av magsäcken bort där Ghrelin bildas som är ett hungerhormon vilket minskar hungerkänslorna efter mat och sötsaker. Kombinationen med mindre magsäck ger en tidigare mättnadskänsla.
Fördelen med gastric sleeve jämfört med gastric bypass är främst att du inte har lika stor risk att drabbas av dumping, tarmvred, magsår eller vitamin- och mineralbrist.

Även Gastric baloon (GB) förekommer i fetmabehandling, detta innebär att en silikonballong läggs ner i magsäcken med gastroskop i narkos. Vid misstanke om graviditet ska ballongen snarast tas ut ur magsäcken på kvinnan. Kontakta behandlande klinik.

De som genomgått GBP rekommenderas regelbunden uppföljning i 5 år på opererande enhet. Rekommendation är att man ska vänta cirka ett år innan man blir gravid, eller så länge man går ned i vikt. Risk för graviditetsdiabetes minskar från 7 till 2 procent efter fetmaoperation.
Opererade med GBP ska under graviditeten ta följande vitaminer:

 • T. multivitamin 1x1
 • T. Behepan® 1mg 2x1
 • T. D vitamin-calcium 1x2, tredje trimestern 2x2
 • Järnpreparat tvåvärt järn 100 mg 1x1 (mer kan ej tas upp på grund av operationen) samt folsyra 5mg 1x1 från 4 veckor innan planerad graviditet. Järn och folsyra ska tas under hela graviditeten och amningsperioden.

Eller nyare behandling med multivitamin och järnpreparat specialgjord för personer som är magsäcksopererade och som innehåller, vitamin B12, vitamin B1, kalcium, D-vitamin, järn, zink, folsyra och järn:

 •  T Baricol Complete 1x2, finns som tuggtablett eller brustablett
 • Extra D-vitamin kan behövas till exempel för mörkhyade, täckta kvinnor.

Generella kostråd efter fetmaoperation

Ät 6–7 måltider per dag. Måltiderna ska vara ca 3 dl och bör innehålla 1/3 protein. Maten bör vara fiberrik och sockermängden ska minskas. "Tänk proteinrik diabeteskost". Maten måste tuggas väl.

Vätska bör drickas i små klunkar mellan måltiderna för att minska risk för dumping.

Handläggning

 • Erbjud läkarbesök i tidig graviditet för graviditetsplanering
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32, oftare vid behov.
 • Vid misstanke om näringsbrist (ex operation mindre än 1–2 år sen, ej tagit sina vitaminer), kan följande prover tas:
  Blodstatus, S-Ferritin, B-12, folsyra,25-OH vit – D, Calcium - p, Fosfat - p, Magnesium - p, Zink - s, Albumin - p.
 • Vid otillräcklig effekt av per os behandling ovan, överväg injektionsbehandling B12 och järn.
 • Vid misstanke om graviditetsdiabetes. OGTT kan ej utföras p.g.a. dumpingsymtom, följ riktlinjen ”Graviditetsdiabetes-screening och behandling” 5 ggr/dag, dagligen under en vecka.

Inre bråck

Inre bråck är en relativt vanlig komplikation som drabbar så många som 5-15 % av GBP opererade. Vid oklara buksmärtor ska läkare kontaktas för bedömning och åtgärd.

 

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm
Datum: 2012-03-20
Reviderat: 2019-01-11
Gäller tills vidare