Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

GBS finns huvudsakligen i tarmfloran hos människor, ofta med kolonisering av urogenital slemhinna. Omkring 30 procent av alla gravida i Sverige är koloniserade med GBS i slidan och rektum, koloniseringen kan variera över tid hos en individ. Cirka 70 procent av barnen blir koloniserade i samband med förlossning. Incidensen av GBS sepsis hos nyfödda barn varierar mellan 0,2 till 2 fall per 1000 levande barn. Mortaliteten är 5 procent, betydligt större hos för tidigt födda barn. Fynd av GBS i urinen under graviditet, oavsett bakterietal, är ett tecken på höggradig vaginal kolonisering vilket medför ökad risk för att barnet ska drabbas av infektion. Profylax mot GBS ska inte ges då det inte minskar risken för GBS kolonisation hos barnet i samband med förlossningen.

Handläggning av gravida med GBS under graviditeten

  • Urinodling kontrolleras endast vid symtom. ABU (asymtomatisk bakteriuri) med GBS behöver inte behandlas
  • Vid koncentration av GBS i urinen ≥ 100 000 IU/ml skall behandling med fenoximetylpenicillin (T. Kåvepenin®) 1gr x 3 x 5 ges. Vid uttalade symtom kan behandling övervägas vid lägre koncentrationer. Kontrollodling av urin behövs inte
  • GBS i urinodling ska dokumenteras på MHV 3 och skrivas i notatrutan samt i sammanfattningen av graviditeten. Behandling ska ges i samband med förlossningen oavsett bakteriekoncentration och endast vid vaginal förlossning
  • Har den gravida tidigare fött ett barn som drabbats av; tidigt insättande neonatal GBS sepsis, intrauterin fosterdöd (IUFD), eller senabort där GBS varit trolig orsak, ska tid bokas till läkare för graviditetsplanering
  • Har kvinnan haft GBS vid tidigare graviditet ska odling endast tas vid symtom och behandling ges vid positiv odling för GBS i den aktuella graviditeten
  • Vid penicillinallergi kan erytromycin eller klindamycin övervägas. Erytromycin ger en liten ökad risk för hjärtmissbildning om det ges i tidig graviditet. Man har sett ökande andel resistensutveckling av makrolider fram för allt för erytromycin de senaste 10 åren
  • Informera om att tidig hemgång efter förlossningen inte rekommenderas.

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2008-12-18
Reviderad: 2018-02-27
Gäller tills vidare