Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Plasmaglukos

Plasmaglukos (p-glukos): Kapillärt p-glukos tas på samtliga gravida vid inskrivning, samt vid rutinbesök omkring grav. vecka 25, 29, 32/33 och 37/38. Svaret dokumenteras på MHV 2.

Peroral glukosbelastning (OGTT) utförs vid graviditetsvecka 24–28 om:

 • Tidigare graviditetsdiabetes
 • Tidigare stort barn (≥ 4,5 kg eller + 2 standarddeviationer)
 • BMI ≥ 35
 • Om OGTT utförts i tidig graviditet och utfallit normalt skall ny OGTT göras i grav vecka 24-28.

Peroral glukosbelastning (OGTT) skall göras snarast om:

 • Slumpmässigt kapillärt p-glukos ≥ 9 mmol/l men <12 mmol/l.
 • Accelererad fostertillväxt och/eller polyhydramnios.
 • Slumpmässigt kapillärt p-glukos ≥ 12 mmol/l ska kapillärt fasteglukos tas innan OGTT.
 • Vid fasteglukos ≥ 7 ska OGTT inte beställas utan kontakt tas med spec-MVC för vidare handläggning då kvinnan har manifest diabetes, se handläggning graviditetsdiabetes.

OGTT

 • OGTT ska utföras på laboratorium, tex. vid vårdcentral, inte på BMM.
 • Remissen skickas elektroniskt via Take Care eller pappersremiss. Kvinnan skall även ha pappersremiss i handen.
 • Viktigt, att det framgår på remissen att kvinnan är gravid och att OGTT ska utföras venöst vid 0 minuter och efter 1 timme samt efter 2 timmar.
 • Kvinnan skall vara fastande 8 timmar före glukosbelastningens start. Diet ska inte påbörjas innan belastning.
 • Fastevärde och 1 samt 2 timmarsvärde införs direkt i journalen och vid uppföljningsbesöket i Graviditetsregistret.
 • Om kvinnan genomgått fetmaoperation, ex. Gastric bypass eller Gastric sleeve, ska hon inte göra glukosbelastning p.g.a. risk för dumping. Istället kontrolleras p-glukos 5 ggr/dag, dagligen under en vecka, fastande på morgonen och 60 min efter påbörjade måltider - frukost, lunch, middag och innan sänggående. Dokumentera på avsedd lista. Diagnos ställs utifrån dessa svar, se nedan länk:

Resultat: Graviditetsdiabetes med behandling kost och motion

Vid något av värden efter OGTT:

Fastande ≥ 5,1 mmol/l – 6,9 mmol/l
1 timme efter 75 g glukosbelastning ≥ 10,0 mmol/l
2 timmar efter 75 g glukosbelastning ≥  8,5 mmol/l – 11,1 mmol/l

Handläggning

GDM teamet finns kvar och svarar på frågor och stöttar upp vb. mob 072-599 3704

 1. Boka snarast tid till bm på BMM för instruktion/information av blodsockermätare och självkontroll av P-glukos.
 2. P- glukos skall kontrolleras 5 gånger per dag, 3 dagar/vecka, (förlagsvis varannan dag och en helgdag) fastande på morgonen och 60 min efter påbörjad måltid - frukost, lunch, middag och före sänggående. Blodsockerapparaten är personlig och återlämnas ej.
 3. P-glukosvärdena dokumenteras på avsedd lista, se länk.
 4. En vecka efter att P-glukosmätning påbörjats bokas återbesök till BMM för att säkerställa att kvinnan uppfattat informationen runt provtagning, kost, motion och GDM. Bm bedömer därefter i samråd med kvinnan om hur fortsatt kontakt ang utvärdering av P-glukos ska ske (bm kontaktar kvinnan eller kvinnan kontaktar själv bm om 3 värden lika med eller över målvärde på en vecka).
 5. P-glukos kontrolleras resten av graviditeten.
 6. Ge patientinformation om GDM, se länk.
 7. Ge "Checklista till dig som fått graviditetsdiabetes (GDM), se länk.
 8. Ge kostråd och kostbroschyr, se länk. Skriv remiss vb och skicka till dietist.
 9. Ge råd om motion. Pulshöjande minst 30 min/dag.
 10. Beställ stickor och lansetter via Beställarportalen till kvinnans hemadress eller via MediCarrier till bmm, faktureras MHV-enheten.
 11. Ultraljud tillväxt se tabell: Ansvarig verksamhet vid olika typer av behandling.

  Målvärde vid självkontroll av P-glukos
  Om 3 värden, lika med eller över nedanstående värden, på en vecka, ring Spec. MVC.

  Faste p-glukos mindre än 5,3 mmol/L
  1 timme efter påbörjad måltid mindre än 8 mmol/L
  Före sänggående mindre än 7,0 mmol/L
 12. Vid 3 värden lika med eller över målvärde på en vecka: Ring till Spec MVC och boka tid, för ställningstagande till läkemedelsbehandling. Påminn kvinnan att ta med sig blodsockerlista och blodsockerapparet till besöket på Spec MVC.

Kontroller på Spec-MVC

Ultraljud tillväxt se tabell: Ansvarig verksamhet vid olika typer av behandling.

När kvinnan uppnår god effekt av behandling med T Metformin® kan läkare på Spec MVC efter tydlig dokumentation i obstetrix lägga tillbaka ansvaret till bm på BMM att kontrollera kvinnans p-glukos en gång per vecka.

Resultat: Graviditetsdiabetes (manifest diabetes)

Vid något av värden efter OGTT:

Fastande ≥ 7,0 mmol/l
2 timmar efter 75 g glukosbelastning ≥ 11,2 mmol/l

Handläggning

GDM teamet finns kvar och svarar på frågor och stöttar upp vb. mob 072-599 3704.

 1. Boka snarast tid till bm på BMM för instruktion/information av blodsockermätare och självkontroll av P-glukos.
 2. Kvinnan mäter p-glukos dagligen: 5gg/dag, fastande på morgonen och 60 min efter påbörjade måltider - frukost, lunch, middag och innan sänggående i väntan på tid till Spec MVC. Blodsockerapparaten är personlig och återlämnas ej.
 3. P-glukos värdena dokumenteras på avsedd lista, se länk
 4. Ring Spec MVC och boka läkartid för bedömning av ev läkemedelsbehandling.
 5. Påminn kvinnan att ta med sig blodsockerlista och blodsockerapparet till besöket på Spec MVC
 6. P-glukos kontrolleras resten av graviditeten.
 7. Ge patientinformation om GDM, se länk.
 8. Ge "Checklista till dig som fått GDM", se länk
 9. Ge kostråd och Kostbroschyr, se länk. Skriv remiss och skicka till dietist.
 10. Ge råd om motion. Pulshöjande minst 30 min/dag
 11. Beställ stickor och lansetter via Beställarportalen till kvinnans hemadress eller via MediCarrier till BMM, faktureras MHV-enhet

Kontroller på Spec-MVC

Ultraljud tillväxt se tabell: Ansvarig verksamhet vid olika typer av behandling.

Efter besök på Spec MVC eller när kvinnan uppnår god effekt av behandling med T Metformin® kan läkare på Spec MVC efter tydlig dokumentation i obstetrix lägga tillbaka ansvaret till bm på BMM att kontrollera kvinnans p-glukos en gång per vecka.

Om insulinbehandling tar Spec MVC över alla graviditetskontroller och efterkontroll.

Ansvarig verksamhet vid olika typer av behandling

Kost, metformin och insulin

Typ av behandling BMM Spec.MVC BB Vårdcentralen
Kost

● Alla bm-kontroller 
● Remiss till dietist vid behov
● Remiss för tillväxtkontroll graviditetsveccka 36–38
● Induktion ska ske senast 42+0

  Remiss till VC Uppföljning 1 år efter partus
Metformin

● Alla bm-kontroller
● Remiss till dietist
● Föräldrarförberedelse

● Läkarbesök
● Remiss för tillväxtkontroll graviditetsvecka 28–32 och 36-38 samt vid behov
● Induktion ska ske senast 40+6

Remiss till VC Uppföljning 3 månader efter partus
Insulin

Eventuellt
Föräldrarförberedelse

● Alla bm-kontroller och läkarbesök
● Remiss för tillväxtkontroll graviditetsvecka 28-32 och 36-38 samt vid behov
● Induktion ska ske senast 40+6

Remiss till VC Uppföljning 3 månader efter partus

Om remiss för uppföljning på vårdcentralen inte är skickad från förlossningskliniken, ska det ordnas på BMM.

Uppföljning efter förlossningen

 • Metforminbehandling avslutas oftast efter förlossning.
 • P-glukos kontrolleras på BB enligt läkarordination.
 • Amning minst 3 månader minskar risken att kvinnan senare i livet få typ 2 diabetes. Barnets risk för fetma och diabetes senare i livet minskar om amning minst 3 månader.
 • Råd bör ges om vikten av fortsatt motion, goda kostvanor och viktreduktion.
 • Remiss för uppföljning skickas till vårdcentral från BB, se ovan.

Länkar

Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar.

 

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheterna i SLL

Utfärdat: 2011-04-15
Reviderad: 2019-01-01
Gäller tillsvidare