Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Alla gravida erbjuds hepatit B infektionsscreening inom mödrahälsovårdens basprogram. Generell vaccination mot hepatit B har införts i vaccinationsprogrammet för barn sedan 2013. 

Handläggning vid positiv hepatit B:

  • Läkartid på BMM bokas.
  • Smittskyddsanmälan ska alltid göras oberoende om det är gjort tidigare. Kan utföras av barnmorska innan läkarbesöket. Ange i anmälan om remiss är skickad till infektionskliniken.
  • Smittskyddsblad och patientinformation ska ges till den gravida angående smittorisker.
  • Blankett Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad? gällande riskgruppering, Handläggningav gravid kvinna med hepatit B och hennes barn, fylls i och signeras av läkaren på BMM. Blanketten är en journalhandling och ska med till förlossningen.
  • Remiss Gravid kvinna med hepatit B skickas till infektionskliniken.

OBS! Efter svar på HBV-DNA och anti-HDV (som beställs av infektionsklinik) kan barnet komma att uppgraderas till "Högrisk-schema" – ändra risknivå i dessa fall efter remissvar från infektionsklinik.

Smittskyddsblad

Hepatit B och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Hepatit B - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittskyddsanmälan

Remittering

Om den gravida uteblir från besöket på infektionskliniken.

  • Infektionsläkare förbeställer HBV-DNA- och anti-HDV prov i Take Care, och meddelar BMM att dessa prover ska tas. Om provsvaren visar att antiviral behandling är indicerat under graviditet, eller att barnet behöver behandling enligt "Högrisk-schema" meddelar infektionsläkare BMM detta.
  • Infektionsläkare skickar en remiss till vårdcentral som sköter smittspårning, provtagning och vid behov vaccination av partner, tidigare barn och ursprungsfamilj.

Stöd vid tolkning av svar på hepatit B-prover finns på följande länk: Hepatit B - Tolkning av serologi.

Dokumentation

Hepatit B positiv noteras under blodsmitta i journalen. I sammanfattningen skrivs hepatit B positiv och att barnet ska vaccineras enligt ordinations- och utredningsunderlag Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn.

Kontakt

Karolinska Universitetssjukhuset

Infektionskliniken Solna 08-517 700 00 (vx)

Infektionskliniken Huddinge 08-585 800 00 (vx)

Utfärdat: 2005-03-15
Reviderat: 2016-06-30
Gäller tills vidare