Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hinnsvepning är en icke farmakologisk metod som kan används för att främja cervixmognad och initiera förlossningsstart, troligtvis genom fristättning av lokala prostaglandiner. I en Cochrane rapport fann man minskad risk för induktion på grund av överburenhet med 14 %. Biverkningar är smärtsamma sammandragningar och vaginal blödning i samband med hinnsvepningen.

Hinnsvepning innebär att undersökaren för in pek (alternativt pek/långfinger) i cervixkanalen till inre modermunnen. Därefter lossas fosterhinnorna från det nedre uterinsegmentet med en eller flera cirkelrörelser.

Hinnsvepning för att initiera förlossningsstart kan erbjudas av barnmorska/läkare verksam vid barnmorskemottagning hos kvinnor med uttalad önskan att inte gå över tiden.

  • Hinnsvepning kan göras från graviditetsvecka 37+0, men man bör vänta till tidigast graviditetsvecka 40+0, för att inte intervenera i onödan.
  • Informera kvinnan om tillvägagångssätt och inhämta samtycke.
  • Barnets hjärtljud ska avlyssnas före och efter hinnsvepningen.
  • Kontroll föregående fosterdel, huvud fixerat eller ruckbart.
  • Kontrollera ultraljudssvaret om placentaläge
  • Anledning till åtgärd, cervixstatus dokumenteras i Obstetrix.
  • Bäst effekt nås vid upprepad åtgärd med 2-3 dagars intervall

Kontraindikationer

Placenta previa, tidigare sectio, sätesbjudning eller tvärläge, misstänkt fetal missbildning eller tillväxthämning, pågående cervixinfektion och andra tillstånd där kvinnan inte kan föda vaginalt.

Ingen studie har visat ökad risk för infektion hos barnet eller modern efter hinnsvepning hos kvinnor med känd kolonisation med GBS, men studierna anses för små för att detta helt ska vara säkerställt, varför detta ska diskuteras med kvinnan innan hinnsvepning utförs på kvinnor med känd GBS kolonisation.

 

 

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheterna SLL
Datum: 2014-05-21
Reviderat: 2018-01-05
Gäller tills vidare