Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Illamående och kräkning förekommer hos 50-90 procent av alla gravida. Symtomen debuterar oftast tidigt vanligtvis i graviditetsvecka 4–8. Orsaken är fortfarande okänd men är troligtvis multifaktoriell. De hormonella förändringarna under graviditeten har betydelse men även ärftlighet. Besvären avklingar oftast spontant före graviditetsvecka 12 men senast i graviditetsvecka 20. Kvinnor med graviditetsillamående har lägre missfallsrisk.

10 procent har besvär under hela graviditeten. Den svåraste formen kallas hyperemesis gravidarum och förekommer i 0.3–2 procent av alla graviditeter. Några studier har visat samband med infektion med Helicobacter pylori, fram för allt kvinnor med svårbehandlad hyperemesis. Detta tillstånd är ofta förknippat med dehydrering, elektrolytrubbningar, viktnedgång och ketonuri

Riskfaktorer

Hyperemesis vid tidigare graviditeter, flerbörd, mola, låg ålder, ätstörning, psykisk sjukdom, hypertyreos, tidigare mag-tarmbesvär.

Initial handläggning av graviditetsillamående

Några råd som kan hjälpa (trots avsaknad av vetenskapliga belägg):

 • ät ofta och mindre mål
 • kolsyrade drycker kan vara lättare att dricka
 • undvik det som förvärrar symtomen (individberoende) ofta stekt, fet, starkt kryddad mat
 • prova med kolhydratrik föda
 • te eller mat med ingefära
 • frisk luft, motion, vila.

Första åtgärder på barnmorskemottagning

 • Kontroll av anamnes och status (till exempel hudturgor)
 • Kontroll av vikt, BT, fullständig u-sticka med ketoner
 • Kontroll av tyroideaprover, om ej taget tidigare i graviditeten: TSH, T4 och ev. s-Na, s-K, Hb
 • Behövs psykologiskt stöd?
 • Pyridoxin (B6), T Pyridoxin Recip 40mg 1x3, receptfritt på apotek
 • Ingefärskapslar 400mg, får tas max 1g dagligen, receptfritt
 • Meklozin - T Postafen 25mg 1x2, receptfritt på apotek
 • Akupressurband

Handläggning vid graviditetskräkningar

 • Om fortsatta besvär gör bedömning enligt PUQE-score se bilaga trots åtgärder enligt ovan, ska den gravida komma till läkare för bedömning och ställningstagande till sjukskrivning.
  Vid lättare besvär 25–50 procents sjukskrivning, vid uttalade besvär 100 procent, dock längst 2 månader enligt Socialstyrelsens beslutsstöd.
  Recept på efedrin+koffein, Lergigan comp® 1 x 3–4. Information om att undvika samtidigt kaffeintag!
 • Vid fortsatt ihållande kräkningar trots ovanstående åtgärder hänvisas den gravida till akutmottagning för ställningstagande till poliklinisk vätskebehandling. I vissa fall kan det bli aktuellt med sjukhusvård och behandling med cortisonschema. Akupunkturbehandling på P6, har i några studier visat effekt på illamåendet.

Vid utebliven effekt av behandling

 • Metoklopramid (T Primperan®), kategori C i FASS, främst på grund av att det är ett neuroleptika, med risk för extrapyramidala biverkningar hos barnet. Detta gäller användning i tredje trimestern. Kan användas under en begränsad tid i tidig graviditet.
 • Ondansetron (T Zofran®) 4 mg x 3. Vanliga biverkningar är huvudvärk och förstoppning.

Kvinnor med ihållande kräkningar

 • Tillför vitamin B1, tiamin, T Beviplex forte® 1-3 x 1 på grund av risk för Wernickes encefalopati vid brist. Efter över tre veckors frekventa kräkningar finns risk för Wernickes encefalopati. För gravida som är magsäcksopererade kan det gå snabbare.
 • Kapsel Omeprazol® 20 mg 1x1
 • Kontrollera att mörkhyade och täckta gravida tar D-vitamin

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2016-07-01
Reviderat: 2019-01-07
Gäller tills vidare