Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Den första januari 2010 trädde tillägget, "att särskilt beakta barn som närstående" i Hälso- och sjukvårdslagen, i kraft (HSL § 2 g). Syftet med lagen är att med ett tydligt barnperspektiv värna och skydda barn i situationer som upplevs hota barnets trygghet.

Handläggning vid BMM

I de fall barnmorskan på barnmorskemottagningen uppmärksammar eller känner oro för den gravida eller dennes partner skall barnmorskan initiera informationsöverföring till den barnavårdscentral (BVC) som familjen valt.

Grund till informationsöverföring kan till exempel vara:

 • psykisk ohälsa/sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos någon av föräldrarna
 • fysisk sjukdom, skada eller funktionsnedsättning hos någon av föräldrarna som kan påverka omvårdnaden av barnet
 • sjukdom hos någon av föräldrarna som föranleder kontroller/behandling av barnet som till exempel Hepatit B, Syfilis, TBC.
 • misstanke eller vetskap om substansbruk i hemmet (ANDT – Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak)
 • misstanke om våld i nära relation, risk för kvinnlig könsstympning eller vid socialt
 • utsatta levnadsförhållanden.
 • tidigare svår amningsproblematik

Informationsöverföring

 1. Personligt möte med gravid, barnmorska och BHV-sjuksköterska. Partner eller annan närstående kan närvara efter samtycke av den gravida,

  eller
 2. Via telefon eller Arbetsblad ”Överrapportering till BVC för familjer i behov av extrastöd” till vald BVC-mottagningen, efter samtycke med den gravida. Kan skickas med internpost (räknas som rekommenderat).

 

Informationsöverföringen skall dokumenteras i MHV3. I sammanfattningen av graviditeten ska kontaktuppgifter till BHV-sjuksköterska anges.

Den gravida skall alltid informeras och hennes godkännande skall eftersträvas. Om hon inte samtycker till informationsöverföring, tillåter ändå offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; 25 kap 12 §) att detta sker om det sker i syfte att skydda det väntade barnet. Anmälan till socialtjänsten skall i dessa fall övervägas.

Handläggning vid BVC

Arbetsbladet förvaras som en journalhandling på BVC och makuleras när BHV-sjuksköterskan har fått etablerad kontakt med familjen och har gått igenom information från arbetsbladet. De uppgifter som har betydelse för barnets hälsa och utveckling dokumenteras i barnets journal.

Överföringsrapport

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm
Datum: 2010-10-16
Reviderat: 2019-01-15
Gäller tills vidare