Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vid inskrivning på BMM erbjuds alla gravida ett läkarbesök enligt basprogrammet. Under inskrivningsbesöket riskbedömer barnmorskan den gravida avseende medicinska-/obstetriska-/-psykiska- sjukdomar och tillstånd.  Samma gäller social problematik och levnadsvanor. För gravida som har sjukdomar eller riskfaktorer som kan medföra komplicerad graviditet eller förlossning ska läkarbedömning och ställningstagande till särskild vårdplanering utföras av specialistläkare i obstetrik och gynekologi.

Specialistläkare i allmänmedicin som arbetar på BMM ska ha tillgång till specialistläkare inom obstetrik och gynekologi för konsultation i obstetriska frågor.

Allmänläkaren ska vara väl insatt i och följa mödrahälsovårdsenhetens riktlinjer och rekommendationer för gravida på:

Vårdgivarguiden

Information och stöd, bland annat basprogram och riktlinjer, för dig som arbetar som barnmorska på barnmorskemottagning i Region Stockholm.

Tillstånd som kan handläggas av specialistläkare inom allmänmedicin på BMM

 • allergi, lättare besvär som inte kräver förlossningsplanering
 • anemi, de som inte svarar på järnbehandling
 • astma, lättare besvär som inte kräver förlossningsplanering 
 • candidainfektion, lokalbehandling. Vid recidiv återbesök till specialist i ob/gyn.
 • lättare psykisk sjukdom, depression, och psykosociala problem som inte innebär anknytningsproblem eller förlossningsplanering
 • halsbränna, reflux
 • hemorrojder
 • hyperemesis, lättare graviditetsillamående
 • hypothyreos, om välinställd samt uppföljning post partum
 • infektioner som vanligtvis handläggs i primärvården
 • karpaltunnelsyndrom
 • migrän
 • obstipation
 • rygg-och bäckensmärta även graviditetsrelaterade
 • sömnsvårigheter
 • TBC, latent
 • tromboflebit, utan tecken till trombos
 • UVI/Cystit och asymtomatisk bakteriuri ABU

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2018-08-07
Gäller tills vidare