Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen representerar och arbetar på uppdrag av vårdgivaren. Det är verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för verksamheten. I de fall verksamheten saknar tillräcklig medicinsk kompetens uppdrar verksamhetschefen åt annan med tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra de enskilda medicinska ledningsuppgifterna (HSF 2017:30 4 kap 5§). Medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) är en enskild ledningsuppgift inom enheten. I uppdraget som MAL ingår ett övergripande ansvar för frågor kopplade till enhetens medicinska verksamhet. Personalens eget yrkesansvar förminskas inte. I uppdraget som MAL ingår frågor kring medicinska rutiner, medicinsk säkerhet och övergripande ansvar för avvikelsehantering.

Mödrahälsovårdens rekommendationer om medicinskt ledningsansvar på BMM

 • Den medicinskt ansvarige läkaren ska vara specialist i obstetrik och gynekologi samt helst vara kliniskt verksam på barnmorskemottagningen.
 • ha kunskap kring MHV-enhetens riktlinjer publicerade på vårdgivarguiden.se och inneha kunskap om medicinska riktlinjer och råd publicerade på VISS.nu, janusinfo, infpreg etc.
 • ha kunskap om basprogrammet och när särskild vårdplanering ska följas för att bistå mottagningen i medicinsk rådgivning i avvikelserapportering och anmälningsfall
 • delta på läkarmöten anordnade av MHV-enheten i SLL
 • bistå verksamhetschef med kunskap i medicinska rutiner kring provsvarshantering
 • årligen medverka i journalgranskning (ex Rutinkollen) på mottagningen
 • ansvara för att läkemedelsordination genom generella direktiv fungerar, tex akutväska, lokalbedövning, licenspreparat mm.
 • bistå verksamhetschef i generell översyn av att anställda och konsulter på BMM har rätt medicinsk kompetens, fortbildning och utbildning för sitt uppdrag
 • bistå organisationens ledningsgrupp för att nå medicinskt väl underbyggda beslut i frågor som rör BMM
 • ha rutiner kring remisshantering fungerar enligt gällande medicinska riktlinjer
 • vara tillgänglig för komplicerad medicinsk konsultation/rådgivning till barnmorskor, patienter och specialister i allmänmedicin på BMM eller ansvara för att specialist i obstetrik och gynekologi finns tillgänglig.

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2018-03-05
Gäller tills vidare.