Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Alla gravida kvinnor ska ges enhetlig och korrekt information om fosterrörelser. Frekvens intrauterin fosterdöd är i Sverige c:a 0,04 % och har varit oförändrad de senaste 25 åren.

Fosterrörelser tenderar att öka fram till gravidvecka 32 och når då en platå. Mot slutet av graviditeten kan fosterrörelserna ändra karaktär men en minskad frekvens är inte normal.

Om den gravida kvinnan upplever en signifikant minskning av fosterrörelserna jämfört med tidigare i den aktuella graviditeten är detta ett viktigt kliniskt tecken som kan ha samband med att det väntade barnet inte mår bra. Studier har visat att det kan finnas ett samband mellan minskad frekvens fosterrörelser och ett dåligt perinatalt utfall.

Riskgrupper:

 • kvinnor med upprepade episoder av minskade fosterrörelser
 • misstanke om tillväxthämning hos fostret
 • hypertoni, preeklampsi
 • obesitas
 • hög maternell ålder >45 år/låg maternell ålder <18 år
 • diabetes Rökning / snus, drog/alkoholmissbruk
 • tidigare IUFD
 • utsatt socioekonomisk livssituation.

Handläggning

 • Alla gravida kvinnor bör informeras runt graviditetsvecka 25 om hur barnet rör sig i livmodern under graviditet och om betydelsen av att snarast höra av sig till vald förlossningsklinik om fosterrörelserna minskar/ har upphört.
 • Det finns ingen bättre definition av vad som är minskade fosterrörelser än den gravidas egen uppfattning. Ta en rörelseanamnes om kvinnan upplevt minskade fosterrörelser. Centrala frågor är: Hur har fostrets rörelsemönster ändrats? När reagerade kvinnan på att rörelserna ändrats? Vad känner kvinnan nu?
 • Ringer kvinnan mottagningen alt. informerar vid ett besök att hon upplever att fosterrörelserna har minskat/upphört skall kvinnan omgående hänvisas till valt förlossningssjukhus.
 • Barnmorskan skall aktivt fråga om fosterrörelser vid varje kontroll fr.o.m. grav.vecka 25 och anteckna ev. avvikelser i MHV 3 under sökordet fosterrörelser.
 • Om kvinnan upplever minskade fosterrörelser/inga rörelser alls före vecka 25 ska kvinnan i första hand komma till mottagningen samma dag för auskultation av fosterljud.

 

Utfärdat: 2012-05-22
Reviderad: 2017-03-09
Gäller tills vidare