Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Med överburenhet menas 42 + 0 graviditetsveckor eller mer. Överburenhet innebär en viss ökad risk för fostret, framförallt vid tillväxthämning. Samtliga gravida erbjuds därför en ultraljudsscreening i v 41+0 för storleksbedömning och kontroll av fostervattenmängd.
Barnmorskan på BMM skriver och skickar remissen för ultraljudsscreeningen till en
ultraljudenhet.

Ultraljudskontroll v 41+0

I graviditetsvecka 41+0 erbjuds samtliga kvinnor, med en normal graviditet eller okomplicerad IVF-graviditet, ett ultraljud för storleksbedömning och mätning av fostervattenmängd. Syftet är hitta barn som är tillväxthämmade och/eller graviditeter som har minskad mängd fostervatten (oligohydramnios).

Vid undersökningen mäts barnets bukmått i diameter (abdominell diameter, AD) samt
fostervattenmängd, enligt ”single deepest pocket” (SDP).

 1. Vid bukmått ≥110 mm och <128 mm och fostervattenmängd ≥ 20 mm informeras patienten att det är normalt, undersökningen avslutas och induktion bokas v 42+0.
 2. Vid bukmått <110 mm och/eller fostervattenmängd <20 mm utvidgas undersökningen till fullständig viktskattning.

  - Om viktskattning är ≤ - 15% görs flödesmätning i navelsträngen (a.
  umbilicalis)

  - Om viktskattningen är mellan -15 % och -22% med normalt
  navelsträngsflöde och normal fostervattenmängd avslutas undersökningen
  och induktion bokas i v 42+0.

  - Om viktskattning ≤ - 22% och/eller visar minskad fostervattenmängd
  hänvisas den gravida till Spec-MVC för CTG och induktion.
 3. Vid bukmått ≥ 128 mm görs fullständig viktskattning och den gravida hänvisas till Spec.mvc för individuell handläggning.

Alla former av riskgraviditet planeras och kontrolleras enligt individuell bedömning av
specialistläkare i obstetrik och gynekologi på Barnmorskemottagning eller Spec-MVC.
Separata riktlinjer finns för ultraljudskontroll vid tvillinggraviditet.

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten SLL.
Datum: 2018-10-01
Reviderat: 2018-10-01.
Giltigt tills vidare.