Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Andelen överviktiga och feta ökar successivt i Sverige. Idag har ca 15 procent av alla gravida ett BMI 30 eller mer. Många komplikationer som preeklampsi, graviditetshypertoni, graviditetsdiabetes, stora barn, intrauterin fosterdöd och trombossjukdomar ökar med vikten hos den gravida. Även vid förlossningen är risken för komplikationer ökad och avslutas i högre grad med kejsarsnitt.

Genom att hålla nere viktuppgången under graviditeten kan risken för framför allt preeklampsi, graviditetshypertoni och stora barn minska. Att erbjuda viktkontroll vid varje barnmorskebesök ger tillfälle att diskutera den gravidas mat och rörelsevanor. Viktökning för den gravida med fetma bör vara 5–9 kg enligt American Institute of Medicin. Viktnedgång under graviditeten hos gravida med fetma är inte farligt om den gravida mår bra och äter bra mat.

Handläggning

Utökade kontroller

  • Erbjud 2–4 extra barnmorskebesök i början av graviditeten för motiverande samtal angående levnadsvanor.
  • Informera den gravida om Sund Start på 1177.
  • Vikt noteras vid varje besök
  • Erbjud samtal med dietist för kostanamnes och rådgivning.
  • Erbjud Fyss, ev. bassängbad
  • Erbjud besök till fysioterapeut.
  • Remittera för OGTT (oral glukos test) på alla gravida med BMI> 35 samt enligt riktlinjen för gestationsdiabetes i graviditetsvecka 24–28.
  • Erbjud tidigt läkarbesök för vårdplanering och information om risker med fetma under graviditeten för alla med BMI> 35, och/eller om den gravida har någon interkurrent sjukdom eller tidigare komplicerad graviditet och förlossning.
  • Tillväxtultraljud erbjuds i graviditetsvecka 32 vid svårighet att mäta SF mått och oftare vid graviditetskomplikationer.
  • Erbjud förlossningsförberedande samtal med den gravida och dess partner. Diskutera parets tankar, oro med mera. Skriv en förlossningsplanering i journalen. Remittera till Samtalsmottagningen vid uttalad oro.

Mat och fysisk aktivitet

Förutom en väl balanserad kost enligt tallriksmodellen med tre huvudmål, ska den gravida informeras om att äta bra mellanmål. Under graviditeten finns ett ökat behov av flera näringsämnen som till exempel järn, folsyra, jod, D-vitamin och omega 3-fettsyror. Därför är det viktigt att äta näringsriktig mat under graviditeten.

Alla gravida rekommenderas att röra på sig minst 30 min/dag, en promenad eller cykeltur, simning eller vattengymnastik är några exempel. Hänvisa till sjukgymnast för bedömning och eventuell behandling i bassäng, de flesta primärvårds rehab kan erbjud bassängträning i grupp. Som ett alternativ eller komplement till vattengymnastik kan fysisk aktivitet på recept (FaR®) initieras av barnmorska eller sjukgymnast.

Den som är välmotiverad att ändra levnadsvanor kan föra mat och rörelsedagbok. Dagboken kan fungera som ett stöd med dagliga anteckningar om mat och rörelsevanor. Vid eventuellt besök till dietist ger dagboken värdefull information och en god överblick över mat och rörelsevanor den senaste veckan. Ett alternativ kan vara att fotografera måltiderna under dagen.

Fortsatt stöd efter förlossning

Informera BVC efter erhållet samtycke, att patienten haft utökade kontroller enligt riktlinjen fetma. Detta för att de ska kunna fortsätta stödja familjen att hålla hälsosamma matvanor.

Vid efterkontrollen på Bmm vägs patienten och ett motiverande samtal bör hållas för att stödja fortsatt goda levnadsvanor. Informera om att viktnedgång bör ske successivt, max 1 kg/vecka och att kvinnan ska senast inom ett år återtagit sin vikt före graviditeten.

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020

Handlingsprogrammet ger rekommendationer på hälsofrämjande, förebyggande och behandlande åtgärder som ska bidra till att uppnå visionen i HPÖ - att övervikt och fetma minskar i länet.

 

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2014-12-16
Reviderad: 2019-01-07
Gäller tills vidare