Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Prolaktinom är en benign hypofystumör och är den vanligaste orsaken till hypofysär överpro-duktion av prolaktin. Ökade prolaktinnivåer i blodet kan ge galaktorrè, oligo-amenorrè och infertilitet. Stora prolaktinom (makroadenom) kan ge synnervspåverkan.

Prevalens av prolaktinom i befolkningen är 44 per 100 000. Hos kvinnor är mikroadenom vanligast. Vissa kvinnor förbättras spontant efter graviditet; symtomen försvinner och de åter-får normal menscykel.

Handläggning

Gravida med prolaktinom/ hyperprolaktinemi ska vårdplaneras av obstetriker i samråd med endokrinolog alternativt obstetriker/ gynekolog med vana att hantera gravida med pro-laktinom.

Mikroadenom (<1 cm i diameter) är vanligast.Läkarbesök på barnmorskemottagningen (BMM)

  • Behandlande läkemedel sätts ut vid positivt graviditetsbesked.
  • Kontroll av prolaktinvärden under graviditet behövs ej.
  • Synfältskontroller behöver inte utföras under graviditet om synrelaterade symtom sak-nas under graviditeten. Vid symtom ska den gravida undersökas av ögonläkare.
  • Inget hinder att amma och man kan oftast avvakta med att återuppta sin medicinering tills avslutad amning.
  • Efterkontroll till läkare på BMM och remiss till behandlande läkare/ endokrinolog för fortsatta kontroller och ställningstagande till återupptag av medicinering.

Makroadenom (> 1 cm i diameter)

  • Läkarbesök på barnmorskemottagningen (BMM).
  • Remiss till Spec-MVC.
  • Ska skötas av endokrinolog med vana av makroadenom (i regel hypofyscentrum KS, Solna) och i samråd med obstetriker för bland annat regelbundna synfältskontroller under graviditeten.
  • För de fåtal gravida som står på behandling under graviditeten ska detta läkemedel som regel inte utsättas postpartum.
  • Efterkontroll till läkare på BMM och remiss till behandlande läkare/ endokrinolog för fortsatt uppföljning.

Behandling

Primär behandling är en peroral dopaminreceptoragonist/ prolaktinhämmare, bromokriptin (T. Pravidel®), kabergolin (T. Dostinex®) eller kinagolid (Norprolac®).
Sekundär behandling är tumörexstirpation.

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2010-01-15
Reviderat: 2018-11-27
Gäller tills vidare