Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Detta är en kortversion av riktlinjen för Mödrahälsovård, se länk:

Handläggning

Vid inskrivning

  • Ta prov om den gravida har misstänkt stafylokockinfektion ( t.ex abscess,impetigo eller sårinfektion)

Graviditetsvecka 32


Prov skall tas på gravida

  • som utlandsvårdats utanför Norden de senaste 6 månaderna (om prov tagits efter hemkomsten behöver det ej upprepas)
  • har familjemedlem med MRSA, boende i samma hushåll
  • har annan riskfaktor ( t.ex. sår, skadad hud, eksem, KAD eller CVK eller liknande).
ARB Typ av utlandsvård Prov från
MRSA Kontakt med sjukvård som patient eller personal Näsa + svalg + perineum + ev. hudskador
VRE Slutenvård eller avancerad poliklinisk behandling Feces
ESBL Slutenvård eller avancerad poliklinisk behandling Feces, ESBLcarba ingår i ESBL provtagningen

Vid oklarheter eller vid tveksamhet om avskriven MRSA infektion kontakta MRSA- teamet på telefonnummer 08-123 591 35.

Smittskyddsanmälan görs på

 

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2005-03-08
Reviderat: 2017-07-13
Gäller tills vidare.