Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vändningsförsök utförs på förlossningsavdelning alternativt på Spec MVC.

Indikation

Vid upptäckt av sätesänd- eller tvärläge på BMM kontaktas vald förlossningsklinik för bedömning till vändningsförsök, utförs tidigast i graviditetsvecka 36+0. Kvinnan ges information om vändningsförsöket via BMM.

Kontraindikationer

Förlossningsenheten bedömer om eventuell kontraindikation finns till vändningsförsök. Kontraindikationer kan vara blödningar, patologiskt CTG, omfattande septa eller uterus bicornis, vattenavgång, flerbörd, tillväxthämning med flödespåverkan, pre-eklampsi, oligohydramnios, vissa fetala missbildningar med mer.

Handläggning

Vid lyckad vändning följs tidigare planering via barnmorskemottagningen. Vid huvudändläge med instabilt fosterläge är utökad kontroll av fosterläge på BMM initierat.

Vid misslyckat vändningsförsök utförs förlossningsplanering via förlossningsenheten/Spec MVC. Vaginal förlossning erbjuds vid de flesta förlossningsklinikerna om inte kontraindikationer föreligger. Eventuellt sectio bokas via förlossningsenheten.

Vid beslut om vaginal förlossning vid sätesändläge ansvarar förlossningsenheten för förlossningsplanering, bäckenmätning och eventuell tillväxtkontroll.

Klinikspecifika riktlinjer

Utfärdat: 2008-12-18
Reviderad: 2018-08-09
Gäller tills vidare