Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Mätning av Symfys-fundus (SF- mått) erbjuds enligt basprogrammet från graviditetsvecka 25 för att följa fostrets tillväxt.

Litet SF-mått med misstanke om bristande tillväxt hos fostret handläggs med mindre tolerans för avvikelser.

Stora SF-mått innebär ofta ett foster som växer bra, avvikelser kan sammanhänga med svårigheter i mätning. För patienter med exempelvis myomatös uterus och högt BMI kan SF-mått vara svårt att bedöma, generös hållning är motiverat för viktskattning med ultraljud.

Undersökningsteknik

  • liggandes i ryggläge, något höjt huvud för att undvika vena cava syndrom
  • sträckta ben
  • tom urinblåsa
  • icke kontraherad uterus
  • mätningen utförs utmed fostrets längdaxel från övre delen av symfysen till fundus högsta del
  • samma undersökare eftersträvas, minskar risk för felkällor
  • vid tvär- eller snedlägen är inte SF-mått helt tillförlitligt
  • viktigt med måttband anpassat för SF mätning, årlig medicinteknisk kontroll.

Handläggning vid avvikelser i SF-mått

Vid graviditet med ökad risk för tillväxthämning är det motiverat med generös hållning till viktskattning med ultraljud när SF-måttet avviker.

Vid stort SF-mått med misstanke om stort barn utan misstanke om andra avvikelser är viktskattning med ultraljud relativt osäkert och avrådes.

Vid stor avvikelse mellan SF-mått och viktskattning enligt ultraljud ska vårdplanering ske tillsammans med specialistläkare i ob/gyn på BMM och dokumenteras i sammanfattningen i MHV3.

Avvikelser i SF-mått

Handläggning BMM

SF-mått utanför normalgränslinjerna vid första mätningen i v 25
± 2 SD* under eller över medelvärdet

1. – 2 SD:
• tid för tillväxtultraljud inom 1 vecka
• läkarbedömning
2. +2 SD:
• OGTT
• extra SF mätning efter 2 veckor
Stillastående SF-mått efter två mätningar med minst en veckas intervall mellan mätningarna.
Generös hållning till viktskattning med ultraljud vid riskgraviditeter
• vid fortsatt stillastående SF mått vid andra mättillfället: viktskattning via ultraljud inom 1 vecka.
• specialistläkare i ob/gyn på BMM konsulteras

Stillastående SF mått under intervall om tre veckor eller mer föranleder skyndsamt viktskattning via ultraljud.
Sjunkande SF-mått med 1 SD* mellan två mätningar enligt basprogrammet. • viktskattning via ultraljud inom 1 vecka efter andra mättillfället
• handläggning i samråd med specialistläkare i ob/gyn
Ökande SF-mått med 2 SD* • remiss OGTT
• vid misstanke om polyhydramnios:
           ▪ handläggning i samråd med
             specialistläkare i ob/gyn
          ▪ remiss OGTT
          ▪ ultraljudskontroll inom 1 - 2 vecka/or
             (med hänsyn till graviditetslängd)

*standarddeviationer

 

Handläggning av tillväxthämning via SpecMVC/förlossning/ultraljudsmottagning

Ultraljudsverifierad tillväxthämning

Skattad fostervikt

Handläggning ultraljudsmottagning/SpecMvc

>-15% Ingen blodflödesundersökning. Normalfynd, fortsatta kontroller på BMM/MHV.
-15% till -21%

Flöde i a. umbilicalis och aa. uterinae. Från vecka 34 flöde i a. cerebri media.

Ny undersökning efter två veckor. Foster med god tillväxt och normala blodflödesundersökningar återgår till fortsatta kontroller på BMM/MHV

Vid grav. vecka ≥ 41+0: Induktion.

-22% och/eller delta >-10%

(deltavärde ca 2 veckor mellan us)

Flöde i a. umbilicalis och aa. uterinae.
Från vecka 34 flöde i a. cerebri media.

Kontroll på specMVC med CTG, blodtryck och urinprov. Handläggs via specMVC/förlossning till partus

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm
Datum: 1 januari 2019
Gäller tills vidare.