Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

TSH erbjuds alla gravida vid inskrivning/första telefonkontakten BMM.

Maternell jodbrist eller obehandlad hypothyreos kan påverka fostrets tillväxt och mentala utveckling, kan medföra kognitivt funktionshinder hos barnet (kretinism).

Gravida kvinnor ska använda joderat salt, behovet ökar under graviditet. Gravida bör inta jod 175 - 250 μg/dygn. Vid misstanke om bristfällig nutrition bör kosttillskott av jod 150 μg/dag övervägas.

Allvarlig obehandlad klinisk hypothyreos är en etablerad riskfaktor för graviditetskomplikationer (viss ökad risk för maternell hypertension, placenta avlossning och IUFD).

Obehandlad hyperthyreos under graviditet kan medföra ökad risk för missfall, pre-eklampsi, och intrauterin tillväxthämning.

Levotyroxin (Levaxin®, Euthyrox®) ska inte tas samtidigt med järntillskott och mjölkprodukter.

 

Flödesschema


Hypothyreos

Symtom

Frusenhet, håravfall, förstoppning, nedstämdhet, viktökning mm. Sköldkörteln kan vara svullen (struma).

Hypothyreos: diagnos innan graviditet

Hypothyreos bör vara välreglerad inför graviditet.
Liothyronin (T3) och sköldkörtelextrakt är olämplig under graviditet, finns ej dokumenterat i vetenskaplig litteratur. Om kvinnan står på Liothyronin ska hon omgående kontakta ordinarie läkare för byte till Levotyroxin. Även sköldkörtelextrakt ska bytas till Levotyroxin under graviditet.

 • Levotyroxin (Levaxin®, Euthyrox®) dosen ska ökas med 30 - 50% under tidig graviditet, helst via VC innan inskrivning BMM. Speciellt viktigt vid bortopererad sköldkörtel.
 • Dosjustering tills TSH inom referensgränser (se nedan).
 • Provtagning TSH ca 4 veckor efter doshöjning.
 • Kontrollprov i graviditetsvecka 25, om normalt TSH behövs vanligen ingen mer provtagning.
 • Postpartum återgå till pregravid dos.
 • Uppföljning hos ordinarie läkare på vårdcentral.

Referensgränser TSH under graviditet

För redan tidigare behandlade och för nydiagnostiserade under graviditet.

 • 1: a trimestern: 0,1 - 3,49 mIE/L
 • 2: a trimestern: 0,2 - 4,0 mIE/L
 • 3: e trimestern: 0,3 - 4,0 mIE/L

Behandling Levotyroxin (Levaxin®, Euthyrox®)

 • TSH: 3,5 - 9,9 mIE/L:
  Icke behandlade: Sätt in 50 μg 1x1.
  Redan behandlade: Höj med 50 μg 1x1
 • TSH: 10,0 - 19,9 mIE/L:
  Icke behandlade: Sätt omgående in 75 μg 1x1.
  Redan behandlade: Höj omgående med 75 μg 1x1.
 • TSH: ≥ 20 mIE/L:
  Sätt omgående in 125 μg dagligen. Omedelbar kontakt med endokrinolog/spec. MVC för vidare handläggning och uppföljning. Fostret övervakas med viktskattning, fostervattenmängd, flödesmätning mm från vecka 28.
  Spec. MVC remitterar patienten till VC för uppföljning av TSH och provtagning TPO-antikroppar postpartum.
 • TSH under referensgränsen: sänk dosen med 25 μg dagligen.

Uppföljning och dosjustering av nydiagnostiserad hypothyreos

 • TSH kontrolleras 4:e-6:e vecka tills TSH är inom referensgräns
 • Kontrollprov i graviditetsvecka 25, om normalt TSH behövs vanligen ingen mer provtagning.
 • Remiss skickas till VC under graviditet för uppföljning av TSH och provtagning TPO-antikroppar postpartum.

Postpartum

 • Levotyroxin sätts ut vid partus om dosen är max 50 μg 1x1. Om dosen är högre sänks den med 50 μg.
 • Remiss för uppföljning skickas till VC om det inte redan är gjort via BMM/BB. Efterfråga TSH och TPO-ak på remissen för kontroll 8 - 12 v postpartum.

Hyperthyreos

Symtom

Värmeintolerans/svettningar, hjärtklappning, nervositet, darrighet, muskelsvaghet, uttalad trötthet, ögonproblem: ljuskänslighet och ökat tårflöde mm. Struma kan förekomma.

 • Vid TSH <0,1 är det sannolikt hyperthyreos.
 • fT4 och TRAk tas via BMM.
 • Vid positiv TRAk eller kraftigt förhöjt fT4 skickas remiss omgående till spec.MVC

Tidigare behandlad hyperthyreos

(Hyperthyreos/thyreotoxikos/giftstruma/Grave’s sjukdom)

Kontroll TRAk vid inskrivning. TRAk kan kvarstå förhöjt efter behandling av hyperthyreos. Kvinnor med pågående tyreostatika-behandling bör undvika graviditet. TRAk passerar placenta och kan påverka fostrets sköldkörtel, risk för fetal thyreotoxikos.

 • Positiv TRAk: skicka remiss omgående till spec.MVC
 • Negativt TRAk: ingen åtgärd

Vid förhöjt/positiv TRAk skickas remiss till specMVC för fortsatt handläggning i samråd med endokrinolog.
TRAk tas om i graviditetsvecka 20 - 22. Om TRAk kvarstår förhöjt övervakas fostret via specMVC med ultraljud från vecka 20 - 22 och minst en gång per månad i syfte att upptäcka fetal hyperthyreos.

Graviditetsinducerad hyperthyreos

Måttlig sänkning av TSH och lätt/måttlig höjning av f T4 är vanligt i slutet av 1: a trimestern. S-hCG (HumantCorionGonadotropin) liknar TSH och kan bindas till TSH receptorn. Detta ökar mängden f T4 och kan orsaka en övergående thyreotoxikos (symtomlindring betablockare). TRAk är alltid negativt.

Thyreoideasjukdom debut postpartum

Postpartum-thyreodit har två faser. Var uppmärksam på symtom vid eftervårdsbesöket och konsultera läkare vid behov.

 • Toxiska fasen
  Debut 2 - 4 mån postpartum. Duration 2 - 4 veckor. Ofta utan besvär, ibland lätta tyreotoxiska symtom, vid takykardi kan symtomatiskt behandling ges med betablockerare via läkare på VC alt BMM.
 • Hypothyreotiska reparationsfasen
  Debut 3 - 12 mån postpartum, duration 4 - 20 veckor. Hypotyreotiska symtom. TPOAk alltid positiv. Behandling Levotyroxin (Levaxin®, Euthyrox®) via läkare på vårdcentral.

Postpartumtyreoidit normaliseras ofta inom sex månader. Hypotyreosfasen kan bli permanent. Förhöjd risk att insjukna i postpartumtyreoidit vid efterföljande graviditeter och insjukna i hypotyreos senare i livet. TPOAk tas enbart om det inte är känt sedan tidigare att patienten är TPOAk-positiv.

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2017-12-18
Reviderat: 2018-01-26
Gäller tills vidare.