Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ultraljud har utvecklats till en viktig fosterdiagnostisk metod och det har också blivit ett viktigt komplement i graviditetsövervakningen.

Ultraljudsundersökning av fostret/barnet har hittills inte visat sig skadligt för fostret. Vår kunskap om risker är inte fullständig och det gäller särskilt användning i tidig graviditet. Den teoretiska bakgrunden till möjlig skadlig inverkan är att ultraljudsenergi kan tänkas ge värmeökning i vävnader. Vi bör därför fortsatt iaktta försiktighetsprincipen.

Handläggning

  • Ultraljudsundersökning utöver fosterdiagnostik och det som anges i riktlinjer ska endast göras på medicinsk indikation och på läkarordination.
  • Ultraljud bör ej användas för att bekräfta tidig normal graviditet om det inte finns särskilda skäl.
  • För fosterdiagnostik, se särskild riktlinje.
  • För övervakning av riskgraviditeter, se särskilda riktlinjer.
  • Vid avvikande SF-mått, se särskild riktlinje.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats:

Utfärdat: 2008-04-25
Reviderad: 2016-12-13
Gäller tills vidare