Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Efter vecka 22-23 är ultraljud inte tillförlitligt för datering. Vid biparietal diameter (BPD) över 55 mm finns stor individuell spridning i tillväxt. Sista mens (SM) anses som tillräckligt om det är säkra mensdata och det samtidigt stämmer med den kliniska bilden.

Om det finns ett rutinultraljud utfört utomlands används den för datering om den är tydligt dokumenterad och förefaller tillförlitlig.

Vid osäkra data kring graviditetslängd rekommenderas två ultraljud med 2-3 veckors intervall enligt nedan. Detta ger en rimlig uppskattning av graviditetslängd, tillväxt, antal foster, placentas läge, fosteravvikelser med mer.

Ultraljudskontroll

Ultraljudskontroll bör utföras vid

  1. Vid okänd graviditetslängd bör ultraljud ske inom 2 veckor. Mer skyndsamt om graviditeten kliniskt bedöms vara runt v 20.

    Om graviditetslängden via ultraljudet bedöms vara mellan 16+0 och 22+3 (BPD 21-55 mm) görs datering och sedvanligt rutinultraljud vid besöket. Om det inte är möjligt att utföra rutinultraljud (kort graviditetslängd, ofördelaktiga förhållanden med mer) skickas ny remiss.

    Om graviditetslängden via ultraljud bedöms vara över 22+3 (BPD >55 mm) skickas ytterligare en remiss för tillväxtkontroll efter 2 - 3 veckor för att avgöra om fostret har normal tillväxt. Bedömning av fosteranatomi, placenta etc. utförs vid första besöket liksom en ungefärlig bedömning av graviditetslängd.
  2. Vid säkra mens- och graviditetsdata utan ultraljud där graviditetslängden är passerad för rutinultraljud skickas remiss för ultraljud i v 32.
  3. Om tillförlitligt rutinultraljud är utfört utanför Sverige och datering finns rekommenderas läkarbesök/konsultation inom mödrahälsovård för ställningstagande till ultraljud i v 32.

Överburenhetskontroll

För kvinnor över 40 år och med en osäker datering (SM eller ultraljud efter v 22–23) rekommenderas tillväxtultraljud redan i v 40+0.

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2018-08-10
Gäller tillsvidare