Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Alla remisser för ultraljud ska innehålla:

  • Indikation (om tex annan indikation än ålder för KUB)
  • Kortfattad anamnes
  • BP enligt sista mens eller BP enligt ET vid IVF (ange antal odlingsdagar om det är känt)
  • Längd och vikt (KUB remissen) BMI för alla andra remisser.
  • Paritet. Tidigare sectio/PN. Tidigare komplicerade graviditeter och/eller traumatiska utfall
  • Aktuella läkemedel (särskilt viktigt att ange blodförtunnande medicinering vid invasiv fosterdiagnostik)
  • Vid viktskattning/tillväxtkontroll ska orsak till undersökningen uppges så att patienten bokas till undersökare med rätt kompetens
  • Tolkbehov, aktuellt språk.

Adress och telefonnummer till patienten ska kontrolleras och uppges på remissen.

Vid minskat eller avplanande SF-mått och vid tillväxtkontroll i vecka 32

Om viktskattningen visar 15–22 % kontrolleras flödet i navelsträngen och fostervattenmängd. Om det är normalt initierar ultraljudsmottagningen ny remiss för ytterligare viktskattning efter två veckor. Ultraljudssvaret bedöms av specialistläkare ob/gyn på BMM för vidare graviditetsplanering. Vid misstanke om stort barn eller polyhydramnios begär ultraljudsundersökaren ny remiss vid behov.


Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2018-02-22
Reviderat: 2018-08-07
Gäller tills vidare