Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Bakgrund

 • Gravida med symtomgivande urinvägsinfektion (UVI) samt med asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska alltid behandlas.
 • ABU ska behandlas vid fynd av samma bakterieart i en koncentration av >100.000/ml i två prov, tagna med två dagars mellanrum, utan symtom på urinvägsinfektion.
 • Vid symtom hos den gravida kvinnan bör man överväga att behandla även vid lägre koncentration av bakterier i urinen.
 • Det enda undantaget som inte behöver behandlas vid ABU är positiv odling med grupp B streptokocker (GBS), då uppåtstigande infektion är ovanlig och falskt positivt prov vanligt pga. kontamination från slidan. Vid symtom ska även GBS i urinen behandlas.
 • Positiv odling med GBS under graviditet ska alltid ges i samband med förlossning, oavsett bakteriekoncentration v.g. se riktlinje för GBS infektion.
 • Urinodling bör tas generöst vid symtom som sveda vid miktion, sammandragningar, värk över blåsan mm.

Indikationer för screening i tidig graviditet

 • Tidigare pyelonefrit (febril UVI)
 • UVI under senaste året
 • Kronisk njursjukdom
 • Diabetes
 • Omskurna kvinnor

Behandling

Styrs av odlingsfynd. För behandling av GBS se separat PM.

Hos gravida skall asymtomatisk bakteriuri alltid behandlas som en akut cystit.

 T Nitrofurantoin® 50 mg 1 x 3 x V

T pivmecillinam® 200 mg 1 x 3 x V

T cefadroxil® 500 mg 1 x 2 x VII

Amoxicillin 20-25 mg/kg uppdelat på 2 doser kan användas efter odlingssvar (användning bör begränsas på grund av stor resistensutveckling).

Kontrollodling ska lämnas en vecka efter avslutad antibiotikakur. Efter en urinvägsinfektion eller ABU, lämnas urinodling varje trimester.

Vid recidiv skall patienten ha förnyad behandling och profylax bör övervägas. Efter febril UVI ska profylax alltid ordineras. I första hand ges T Nitrofurantoin® 50 mg till natten fram till förlossningen alternativt T Cefadroxil® 500mg ½-1 till natten.

Akut pyelonefrit (febril UVI)

Vid feber och symtom på urinvägsinfektion ska kvinnan remitteras samma dag till vald förlossningsklinik för inläggning och i.v antibiotikabehandling.

 

Utfärdatav: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2008-04-15
Reviderat: 2018-02-19
Gäller tills vidare