Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Folkhälsorapport 2015 är den åttonde i en serie folkhälsorapporter från Stockholms läns landsting som publicerats sedan 1987.

Rapporten bygger främst på data från Stockholms läns folkhälsoenkät, landstingets egna register och register från Socialstyrelsen. Den ger en nulägesbild och en analys av hur befolkningen i Stockholms län mår.

Rapporten som presenterades i november 2015 visar på flera positiva framsteg för folkhälsan i länet. Bland annat har medellivslängden ökat i Stockholms län, framför allt som en följd av minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Det betyder att medellivslängden för kvinnor nu är 85 år och 81 år för män. Alkoholkonsumtionen tycks också minska. Trots det finns flera kommande utmaningar i arbetet för en bättre folkhälsa.

Även om andelen rökare minskar så är rökning fortfarande det enskilda hälsobeteende som är orsak till mest sjuklighet. Rapporten visar också att ont i ryggen och psykisk ohälsa är områden som kräver kraftfulla insatser för att utvecklas i positiv riktning. Det är även tydligt att det finns stora sociala skillnader i hälsa. I takt med att segregationen i boende ökar i länet förväntas de geografiska skillnaderna i hälsa att öka.

Kontakt

Anton Lager | Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL