Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I juni 2018 publicerades Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna ersätter de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Rekommendationerna i riktlinjerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Större fokus på vissa patientgrupper

Det ligger ett större fokus än tidigare på vuxna med särskild risk, t.ex. på grund av sjukdom eller social sårbarhet, vuxna som ska genomgå en operation, barn och unga samt gravida. Nytt är också att riktlinjerna omfattar rekommendationer för barn och unga under 18 år.

Utgångspunkt i arbetet är de olika samtalsnivåerna

Oavsett levnadsvana består rekommendationerna av rådgivning i form av rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Enkla råd bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och beskrivs som en grund för fortsatt behandling.