Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sofia Trygg Lycke

SOFIA TRYGG LYCKE
Specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom

 

När vi möter barn eller ungdomar med övervikt och fetma uppkommer ibland motstridiga tankar och känslor. Är det relevant att ta upp ta upp situationen eller skapar det onödig oro och kroppsfixering? Skadar vi barnets självkänsla genom att benämna något som alla ser, inklusive barnet själv?

Ett område som övervikt och fetma är särskilt känsligt. Stigmatiseringen är ofta uttalad och även små barn blir snabbt medvetna om sin kroppsvikt. Oron över att kränka barnet, vars vikt inte stämmer överens med längden, kan hindra både oss och föräldrarna (vårdnadshavarna) från att hjälpa barnet, då de kan ha liknande tankar och känslor.  Det kan medföra att inget sägs och inga förändringar görs. Då ”överges” de barn om behöver stöd till förändring. Så att inte ta upp det är inget alternativ, tvärtom ska vi ta upp ämnet, men göra det på ett sätt så att det går att prata om. Ett avdramatiserat sätt som skapar en positiv spiral där barnet, föräldrarna och andra närstående känner att detta är viktigt och möjligt.  Då har vi bidragit till en värdefull del i en längre förändringsprocess, som kanske kommer att ha stor betydelse för barnets framtida hälsa.

Hur ta upp ett känsligt ämne så att det går att prata om?

Det allra enklaste sättet att ta upp ett känsligt ämne är att helt enkelt fråga om det är okej att vi pratar om det. Vi vänder oss till föräldrarna då barnet är litet, men redan i sju- åtta års ålder (ibland tidigare) kan barnet själv behöva involveras för att nödvändiga förändringar ska bli genomförda. Exempel på frågor:

  • Är det okej att vi pratar en stund om hur vikten kan påverka din astma?
  • Är det okej att vi pratar en stund om hur vikten kan påverka hälsan?
  • Är det okej att vi pratar om din vikt och längd?
  • Om du skulle göra en förändring som vände viktutvecklingen, vilken förändring skulle det i så fall vara?

Fråga om lov. Vänta på ja. Fråga vilka tankar som väcks. Lyssna därefter aktivt

Genom att be om lov visar vi respekt för personen och ger också ett litet utrymme för barnet att förbereda sig på vad som kommer att diskuteras. Oftast blir svaret ja, då man ber om lov.

Fortsätt då att fråga vad barnet, eller föräldern själv, har för tankar runt vikten kopplat till hälsan. Lyssna med acceptans och empati. Det kan vara känslosamma berättelser, särskilt då barnet berättar om hur det bemötts. Att känslor kommer fram är på ett sätt positivt och kan skynda på en förändring. Då barnet får chans att sätta ord på sina tankar och känslor. När någon lyssnar aktivt utan att komma med egna synpunkter, stärks självkänslan och en förändring känns mera möjlig.

I och med att ämnet är ”uppe på bordet” är det lättare att komma in på vilka förändringar som skulle kunna vara möjliga för att komma till rätta med övervikten/fetman eller för att bromsa viktuppgången, vilket är ett vanligt mål för barn som fortfarande växer. På så sätt hamnar inte vikten i fokus utan de levnadsvanor som måste till.

Sammanfattningsvis

Barns övervikt eller fetma växer vanligtvis inte bort i dagens stillasittande samhälle. Genom att lyfta ämnet på ett respektfullt och empatiskt sätt, ökar chansen att barnet tillsammans med föräldrarna startar en förändringsprocess.

Det är mycket lättare för ett barn att hålla vikten och växa in i kurvan, än det är för en vuxen person med övervikt eller fetma att gå ned i vikt och bibehålla den. Genom att lyfta frågan i tid kan trenden vända och en viktig insats för barnet och dess föräldrar har utförts.

Ps. Det fungerar också att ta upp andra ämnen på det här viset och självklart även med vuxna.

Kontakt

Sofia Trygg Lycke

Sofia är utöver specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom även:

  • Grundutbildad psykoterapeut med inriktning barn och ungdom.
  • Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum (APC)/
  • Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) och Fysisk aktivitet på recept (FaR) i SLL.
  • Utbildare i MI, Medlem i MINT Motivational Interviewing Network of Trainers.
  • Författare

Läs mer

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Motiverande Samtal. Att hjälpa människor till förändring. 2013. William R. Miller & Stephen Rollnick

En viktig bok om övervikt hos barn och ungdomar. 2016. Sofia Trygg Lycke