Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)


  • Hjälpmedel som avses

   Icke kroppsburna kontinensskydd vuxna
   Icke kroppsburna kontinensskydd barn 6 år och äldre

  Förskrivare

  Icke kroppsburna inkontinensskydd, vuxna:
  d
  istriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog, sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

  Icke kroppsburna inkontinensskydd, barn:
  uroterapeut, barnläkare, distriktssköterska i samråd med barnläkare eller uroterapeut

  • Förskrivningskriterier

   Vuxna

   I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
   Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urin- eller avföringsläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.  

   För underlägg/lakansskydd som betecknas flergång” och som är tvättbara skall en restriktiv mängd förskrivas (ett uttag gäller).

   Förskrivning kan ske:

   • I avvaktan på utredning 
   • Under utredning
   • Komplement till annan behandling
   • Vid kronisk inte behandlingsbar urin- avföringsinkontinens

    

   Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånaders behov, uttag kan ske upp till sex gånger per år (avser engångsartikel).

   Barn 6 år och äldre med nattenures/sängvätning

   Barn som är utredda på vårdcentral, specialistklinik eller barnläkarmottagning kan få förskrivet lakansskydd, fler- eller engång. Nattblöjor kan vid mycket speciella behov förskrivas efter barnuroterapeutens bedömning. Andra hjälpmedel t.ex. larm eller läkemedel skall prövas.

   Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånaders behov uttag kan ske upp till sex gånger per år (avser engångsartikel).  För underlägg/lakanskydd som betecknas flergång” och som är tvättbara ska en restriktiv mängd förskrivas (ett uttag gäller).

  • Hjälpmedelsområde

   Förbrukningshjälpmedel

  Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen
  • Behovstrappa och -trappsteg

   Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
   Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

  Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


  Spara som standardval:

  • Underlägg engång

  Andningsbart hygienunderlägg Seni Soft

  Artikelbenämning:
  Hygienunderlägg andningsbart 60x90cm 833 ml praktisk abs.
  Kortbeskrivning:
  Leverantör:
  Dokument:

  Attends Cover Dri Plus Lakansskydd

  Artikelbenämning:
  Attends Cover Dri Plus 80x170
  Kortbeskrivning:
  Hygienunderlägg avsett att användas som komplement där risk för läckage finns. Skyddet består av fluff och superabsorbenter med Odour protection. Hexagonalt mönster med korta kanaler begränsar vätskespridningen. Friktionsplast. Med bäddflikar.
  Leverantör:
  Dokument:

  Attends Cover Dri Plus Underlägg olika storlekar

  Artikelbenämning:
  Attends Cover Dri Plus 60x60
  Kortbeskrivning:
  Hygienunderlägg avsett att användas som komplement där risk för läckage finns. Skyddet består av fluff och superabsorbenter med Odour protection. Hexagonalt mönster med korta kanaler begränsar vätskespridningen. Friktionsplast på utsidan.
  Leverantör:
  Dokument:

  TENA Hygienlakan

  Artikelbenämning:
  Lakansskydd abs TENA Hygienlakan 80x140cm
  Kortbeskrivning:
  Komplementskydd med spärrskikt för användning i säng.
  Dokument:

  Välj i andra hand

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Underlägg flergång

  Absorba Lakansskydd, Olika storlekar, med och utan bäddflikar

  Artikelbenämning:
  Lakansskydd Absorba Hercules med bäddflikar
  Kortbeskrivning:
  Hygienunderlägg med bäddflikar och ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material.Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och bekant. Hygienunderlägget är laminerat vilket gör det mycket starkt, och ger en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Hygienunderlägget har bäddflikar. Ca 450 tvättar(normal hushållstvätt)
  Leverantör:
  Dokument:

  Absorba sittskydd

  Artikelbenämning:
  Hygienunderlägg Absorba sittskydd 45x45 Grön
  Kortbeskrivning:
  Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberandematerial. Absorbas sittskydd är flamspridningstestade och klarar alla gränsvärden med god marginal. Klarar 450 tvättar(Normal hushållstvätt).
  Leverantör:
  Dokument:

  Absorba sittskydd antihalk - Olika storlekar

  Artikelbenämning:
  Hygienunderlägg Absorba sittskydd antiHalk 45x60 Blå"
  Kortbeskrivning:
  Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberandematerial. Med antihalkbeläggning på baksidan. Absorbas sittskydd är flamspridningstestade och klarar alla gränsvärden med god marginal. Klarar 450 tvättar(Normal hushållstvätt).
  Leverantör:
  Dokument:

  Välj i andra hand

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval