Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)


  Förskrivare

  Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, reumatologi, neurologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi och diabetes, medicinsk bedömning av sjukgymnast med speciell kompetens inom ortopedi vid barnklinik och habilitering eller fotterapeut med speciell kompetens som arbetar med fotsjukvård och ingår i diabetesteam.

  • Förskrivningskriterier

   Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

   • Neurologisk dysfunktion
   • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
   • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
   • Grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
   • Delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner
   • Kraftigt avvikande volym
   • Allergier mot kromgarvat läder

    

   För vuxna som är berättigade till ortopediska skor alternativt ändringar av skor kan förskrivning göras för tre par skor det första året, därefter förskrivning alternativt ändringar av två par skor per år.

   För barn som är berättigade till ortopediska skor alternativt ändringar av skor kan förskrivning göras för maximalt sex par skor per år.

  • Hjälpmedelsområde

   Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Behovstrappa och -trappsteg

   Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
   Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.

  • Ortopediska skor

   Skor avsedda att användas för att kompensera strukturella och funktionella missbildningar eller skador på en persons ben, fotled och fot.

   Här ingår anpassade konfektionsskor och individuellt tillverkade ortopediska skor.

   Ändringar av egna skor
   Ändringar av egna skor är åtgärder, som utförs på av brukaren själv inköpta skor. Skorna bör väljas i samråd med den ortopediska verksamheten. Vid benlängdsskillnader som kräver minst 1,5 cm klackförhöjning betalar Region Stockholm hela kostnaden för klackförhöjning.

   Olikstora skor
   Olikstora skor kompenseras för om en person har så olikstora fötter att två par skor/stövlar måste köpas varje gång. Region Stockholm ger bidrag med högst 800 kronor till skor och 1000 kronor till stövlar, om brukaren har fötter som kräver minst 1,5 nummer skillnad i skor. Överskjutande belopp av första paret samt andra paret betalas av brukaren.

   Remiss

   Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
   Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.