Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)


  Förskrivare

  Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi och diabetes, medicinsk bedömning av sjukgymnast med speciell kompetens inom ortopedi vid barnklinik och habilitering eller fotterapeut med speciell kompetens som arbetar med fotsjukvård och ingår i diabetesteam.

  • Förskrivningskriterier

   Inlägg/fotbäddar kan förskrivas för att korrigera och/eller kompensera felställningar i fotens leder och/eller åstadkomma tryckavlastning för patologiska områden av fotsulan.

   Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

   • Neurologisk dysfunktion
   • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
   • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
   • Grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
   • Delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner 

    

   Landstinget bekostar högst två par inlägg per år till vuxna och högst sex par inlägg per år till barn.

   Undantag för barn under 18 år, se nedan.

  • Egenansvar

   Prefabricerade inlägg/fotbäddar.

   Individuellt anpassade inlägg/fotbäddar för exempelvis:

   • Hallux valgus
   • Hallux rigidus
   • Hammartå
   • Pes plano valgus
   • Pes excavatus
   • Plantar fasciit/hälsporre/senskideinflammation
   • Framfotsbesvär (metatarsalgi, Mortons neurom)
   • PEVA alternativt pes adductus, efter avslutad behandling

    

   Egenansvar innebär att brukaren själv står för kostnaden för inlägget/fotbädden, oavsett om det är ett prefabricerat eller ett individuellt anpassat inlägg. Om hjälpmedlet bedöms vara ett egenansvar kan brukaren kontakta valfri ortopedteknisk verksamhet för att köpa inlägg. Det behövs ingen remiss när brukaren själv bekostar sitt inlägg.

  • Hjälpmedelsområde

   Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Undantag för barn under 18 år

   För att minska risk för bestående deformiteter och förbättra en funktion görs vissa undantag för barn under 18 år. Förutom ovan specificerade funktionstillstånd kan även följande funktionstillstånd berättiga till förskrivning.

   • PEVA (klumpfot) samt pes adduktus, under pågående behandling
   • syndrom med försämrad motorisk funktion (ex Downs syndrom, Marfans)
   • ortos och protesbrukare med ökad belastning kontralateral sida
   • medfödd benskörhet
   • pes plano valgus med felställning av hälbenet
   • resttillstånd efter fraktur eller operation
   • knäbesvär p g a kraftig fotfelställning

    

   Remiss
   Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
   Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.