Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hjälpmedelsutbudet visas för närvarande inte på denna sida

Information om förskrivbart sortiment saknas från Hjälpmedelsverksamheten.

Kontakta aktuell hjälpmedelsverksamhet för att få information om aktuellt hjälpmedelsutbud, se kontaktlista


  • Hjälpmedel som avses

   Kompressionsmaterial för armar och ben och andra delar av kroppen
   Medicinska specialbandage för lymfödem, brännskada och kärlmissbildning

  Förskrivare

  Kompressionsmaterial:
  Distriktssköterska i samråd med läkare
  Arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem

  Specialbandage:
  Arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem, brännskada

  • Förskrivningskriterier

   Kompressionsmaterial för armar och ben och andra delar av kroppen

   Medicinska kompressionsbandage, arm och eller benstrumpa med lägst kompressionsklass 2, kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget ordinärt boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal. 

   Kompressionsmaterial kan ej förskrivas för smärta.

   Följande diagnoser berättigar till kompressionsbandage:

   • djup ven trombos
   • venös insufficiens
   • kroniska bensår och bensårsrisk
   • hypostatiskt eksem med risk för bensår
   • lipolymfödem 


   Förskrivningen omfattar två stycken artiklar per kroppsdel för en sexmånadersperiod.


   Specialbandage  

   Medicinska specialbandage för lymfödem, brännskada och kärlmissbildning med lägst kompressionsklass 1, kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget ordinärt boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

   Kompressionsmaterial kan ej förskrivas för smärta.

    

   Förskrivningen omfattar två stycken artiklar per kroppsdel för en tremånadersperiod.

    

   Följande diagnoser berättigar till kompressionsbandage:

   • lymfödem
   • brännskada
   • kärlmissbildning
  • Hjälpmedelsområde

   Förbrukningshjälpmedel

  Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Behovstrappa och -trappsteg

   Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
   Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

  Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


  Spara som standardval:

  • Armstrumpa lymfödem kort

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Armstrumpa lymfödem lång

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Armstrumpa lymfödem lång justerbar

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Benstrumpa knä kort

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Benstrumpa knä kort justerbar

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Benstrumpa lår lång

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Benstrumpa lår lång justerbar

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Bysthållare

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Byxa kort

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Byxa lång

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Handske med och utan fingrar

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Handske med och utan fingrar justerbar

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Huvudskydd

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Kompressionslindor

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Suspensoar

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Tröja

  Inga produkter tillgängliga

  Inga produkter tillgängliga för andrahandsval