Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)


  • Hjälpmedel som avses

   Enkel finger-tumortos, handledsortos, viloortos, armbågsortos, armslinga
   Övriga övre extremitetsortoser
   Övriga övre extremitetsortoser barn

  Förskrivare

  Enkel finger-tumortos, handledsortos, viloortos, armbågsortos, armslinga:
  arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör

  Övriga övre extremitetsortoser:
  ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi, medicinsk rehabilitering samt vid akutmottagning

  Övriga övre extremitetsortoser barn:
  Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid akutmottagning samt vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi och medicinsk rehabilitering med tillgång till habiliteringsteam med arbetsterapeut eller sjukgymnast

  • Förskrivningskriterier

   Kan förskrivas för behandling, överstigande sex månader, vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

   • Neurologisk dysfunktion
   • Grava deformiteter
   • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
   • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos, skelettmetastaser)
   • Svåra invalidiserande tillstånd
   • Frakturer

    

   Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling (under 6 månader) ska bekostas av den behandlande kliniken.

  • Egenansvar

   Enkla prefabricerade tum-, finger- och handledsortoser utan individuell anpassning för vuxna.

  • Hjälpmedelsområde

   Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Behovstrappa och -trappsteg

   Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
   Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

  • Remiss

   Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling under sex månader ansvarar den behandlande kliniken för.

   Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
   Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

   Vid förskrivning av handledsortos, viloortos, armbågsortos och armslinga skickas beställningen via Thord och handläggs av de ortopedtekniska verksamheterna. För mer information om sortimentet, kontakta de ortopedtekniska verksamheterna, se Kontakt hjälpmedel.