Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Person som får hjälpmedel förskrivet i annat län 

Person folkbokförd i Stockholms län som vistas på särskilt boende, går på riksgymnasium i annat län osv, får hjälpmedel bekostade enligt överenskommelsen mellan Region Stockholm och StorSthlm.

Överenskommelser om hantering görs med sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för hjälpmedel i det län personen vistas. 

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför Stockholms län, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivningen godkännas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med Region Stockholm. 

Person folkbokförd i annat län och får hjälpmedel förskrivet i Stockholms län

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som behöver vård och hjälpmedel vid besök utanför sitt hemlandsting, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivning ske i samråd med hemlandstinget. Fakturaadress till hemlandstinget behövs vid förskrivningen och det är alltid bra att förskrivaren får ett godkännande av hemlandstinget innan förskrivning sker.

De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med hemlandstinget.

Riksavtalet gäller bara för hjälpmedel som bekostas av landsting/region. Om hemkommunen har kostnadsansvaret för hjälpmedlet kan förskrivning inte ske enligt Riksavtalet. 

Transport av hjälpmedel

Region Stockholm ansvarar för transporter inom länet av förskrivna hjälpmedel. Transport av testmaterial för diabetes, inkontinens- och näringsprodukter kan även levereras utanför länet inom Sverige. 

Transport utanför Sverige bekostas inte av Region Stockholm.